ဆောင်းပါးများ

သစ်တောဦးစီးဌာန၊ သဘာဝဝန်းကျင်နှင့်သားငှက်တိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းရေးဌာန၊ ခါကာဘိုရာဇီအမျိုးသားဥယျာဉ်မှဝန်ထမ်းများနှင့် သားငှက်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ (WCS) တို့ ပူးပေါင်း၍ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလမှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊...

ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သက်ရှိသတ္တဝါမှန်သမျှသည် ပတ်ဝန်းကျင်ကို အမှီသဟဲပြုနေကြရပါတယ်။ ထိုသို့ သက်ရှိ နှင့်သက်မဲ့တို့ အပြန်အလှန်အမှီသဟဲပြုနေကြခြင်းကို ဂေဟစနစ်ဟု...

မြန်မာနိုင်ငံသည် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲကြွယ်ဝသော နိုင်ငံဖြစ်သည်နှင့်အညီ စုံလင်များပြားလှသော အပင်နှင့် သတ္တဝါမျိုးစိတ်များကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော ကျွန်းသစ်တောကြီးများနှင့်အတူ မြန်မာ့...