ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်း နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ တတိယ(၁)နှစ်တာ (သတ္တုကဏ္ဍ)