မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအုန်းဝင်း လက်ခံတွေ့ဆုံ