ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးခင်မောင်ရီ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်ရှိ မိုးစွေသစ်တောသုတေသနနှင့် သစ်တောစိုက်ခင်းများအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး