ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ရီ၏ ပြည်တွင်းခရီးစဉ် (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၇ ရက်မှ ၂၈ ရက်နေ့အထိ)