ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ရီ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ သာစည်မြို့နယ်ရှိ ထုံးကျောက်ထုတ်လုပ်ကွက်၊ ဘိလပ်မြေစက်ရုံတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ထားမှုအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း