ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ရီ သစ်တောနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၊ သစ်တောသုတေသနဌာနတို့မှ အရာထမ်းအမှုထမ်းများနှင့်တွေ့ဆုံ