ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ရီ ၊သစ်တောဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ် တာဝန်ခံများနှင့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို Virtual Meeting ဖြင့်တက်ရောက်