ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းအား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဖင်လန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H. E. Ms. Riikka Laatu မှVideo Conferencing စနစ်ဖြင့် တွေ့ဆုံ