ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်း FAO မှ ဌာနေကိုယ်စားလှယ်အား လက်ခံတွေ့ဆုံ