နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ဆန်းစစ်ခြင်း စီမံကိန်းအတွက် အမျိုးသားအကြံပေး (၂)ဦး ခေါ်ယူခြင်း

ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအထောက်အပံ့(Global Environmental Facility-GEF)၏ ရန်ပုံငွေအထာက်အပံ့ဖြင့် ကုလသမဂ္ဂပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအစီအစဉ်၏ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော ဒိန်းမတ်နည်းပညာတက္ကသိုလ် (United Nations Environment Programme Technical University of Denmark Partinership-UNEP DTU Partnership) (UDP) နှင့်ပူးပေါင်း၍ နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ဆန်းစစ်ခြင်း (Technology Needs Assessment-TNA) စီမံကိန်းအတွက် အမျိုးသားအကြံပေး (၂)ဦး ခေါ်ယူလိုပါသည်။
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အောက်ပါ Link တွင် ဖိတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

http://www.mediafire.com/file/812bqro2x0as0a5/Consultant.pdf/file