အမိန့်ညွန်ကြားချက်များ

မျက်နှာဖုံး စာအုပ်အမည် စာရေးသူ ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ် views
တားမြစ်သစ်ပင် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်း သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန 1/8/2019 PDF icon 127/2019
ကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ထွက်ရှိသော သနပ်ခါး၊ ဖာလာ၊ ဝဥ စသည့် သစ်မဟုတ်သည့် သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများအား သစ်တောခွန်ကောက်ခံခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၇
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လူထုပညာပေးဟောပြောပွဲလမ်းညွှန် အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၁ PDF icon DGZD_I4.pdf
ရေကန်ငယ်တူးဖော်ခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၆ PDF icon DGZD_I3.pdf
နှုန်းတားဆည်ရေကျော်ကျောင်တန်းတည်ဆောက်ခြင်းလမ်းညွှန် အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၁ PDF icon DZGD_I2.pdf
ထင်းအစားအခြားလောင်စာတိုးမြှင့်သုံးစွဲရေး လောင်စာတောင့်နှင့်စိုက်ပျိုးရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းသုံးစွဲမှု စာရင်းကောက်ယူခြင်းဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက် အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၆ PDF icon DZGD_I1.pdf
ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းများဆိုင်ရာကောက်နုတ်ချက်စာစောင် နိုင်ငံတော်ကောင်စီရုံး ၁၉၈၄ PDF icon 1984 Servant rule.pdf
ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန် ၂၀၀၄ PDF icon Servant Ethic.pdf
သစ်ထုတ်ရေးဌာန၊ ဌာနဆိုင်ရာညွှန်ကြားလွှာ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၂၀၀၈ PDF icon DI.pdf
သစ်ထုတ်ရေးအမှုထမ်းများအမြဲလိုက်နာရန်အမိန့်လက်စွဲ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၂၀၀၀ PDF icon SOS.pdf
သစ်ထုတ်ရေးလက်စွဲ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၁၉၇၁ PDF icon Manual.pdf
သစ်တောဌာနလက်အောက်အမှုထမ်းများလိုက်နာရန်အမိန့်လက်စွဲ သစ်တောဌာန ၁၉၅၉ PDF icon FD_SOSa.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကိုသက်သာစေသောသစ်ထုတ်ခြင်းနည်းစနစ်လမ်းညွှန်ချက်များ(RIL) မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၂၀၀၈ PDF icon RIL.pdf
ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောလုပ်ငန်းဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်များ(CFI) သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၆ PDF icon CF_2016.pdf
ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောလုပ်ငန်း(၁၉၉၅) သစ်တောဦးစီးဌာန ၁၉၉၅ PDF icon CF_95.pdf
တောအုပ်လက်စွဲ သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၀၃ PDF icon Ranger Manual.pdf
လက်ကိုင်စက်လွှနှင့်ပတ်သက်၍လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၃ PDF icon Chainsaw.pdf
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတ္ငင်းမျိုးသုဉ်းမည့်အန္တရာယ်မှကာကွယ်ရမည့်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ သစ်တောဦးစီးဌာန ၁၉၉၄ PDF icon Protection of Wild Animals.pdf
မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၊ မူဝါဒ၊ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များ မြေတိုင်းဦးစီးဌာန ၂၀၁၇ PDF icon SD_Policy and Order.pdf