သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ပြည်သူ့အတွက် စတုတ္ထ(၁)နှစ်တာ ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပ

နေပြည်တော် ၁၇−၆−၂၀၂၀
ပြည်သူ့အတွက် စတုတ္ထ (၁) နှစ်တာကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများနှင့် ပတ်သက်သည့် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ယနေ့မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပြည်သူ့အတွက် စတုတ္ထ (၁) နှစ်တာကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာရဲမြင့်ဆွေက ဝန်ကြီးဌာန၏ ရေရှည်မျှော်မှန်းချက်မှာ “နိုင်ငံတော်၏ သဘာဝသယံဇာတ အရင်းအမြစ်များဖြစ်သည့် သစ်တောသယံဇာတ၊ သတ္တုသယံဇာတ၊ ကောင်းမွန်သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဂေဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများကို လက်ရှိနှင့် အနာဂတ် နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများအတွက် အကျိုးအရှိဆုံး ဖြစ်အောင် စနစ်တကျ စီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်သွားရန် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဝန်ကြီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက် (၃) ရပ်မှာ နိုင်ငံတော်၏ သဘာဝသယံဇာတအရင်းအမြစ်များကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန်၊ သားစဉ်မြေးဆက် လက်ဆင့်ကမ်း နိုင်ရေးအတွက် ရေရှည်တည်တံ့စေသော နည်းလမ်းဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ သဘာဝသယံဇာတ အရင်းအမြစ်များကို ထုတ်ယူသုံးစွဲရန်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေး၊ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများ တတ်နိုင်သမျှ လျော့နည်းသက်သာ ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းများကို ဟန်ချက်ညီညီ သဟဇာတရှိရှိ ဖြစ်စေရန်တို့ ဖြစ်ပါကြောင်း။

သစ်တောသယံဇာတအရင်းအမြစ်များ ရေရှည်တည်တံ့ရေးနှင့် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်းအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ သစ်တောဖုံးလွှမ်းမှုအခြေအနေမှာ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ (FAO) မှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် သစ်တောဖုံးလွှမ်းမှု ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း (၂၀၁၅) အရ နိုင်ငံအကျယ်အဝန်း၏ ၄၂ ဒသမ ၉၂ ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါကြောင်း၊ သစ်တောဖုံးလွှမ်းမှုတွင် ရွက်အုပ်ပွင့်တောနှင့် ရွက်အုပ်ပိတ်တော နှစ်မျိုးအပါအဝင်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ သစ်တောဖုံးလွှမ်းမှု ဆန်းစစ်လေ့လာချက်များကို ၅ နှစ်တစ်ကြိမ် ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ စတုတ္ထ (၁) နှစ်တာကာလအတွင်း ကြိုးဝိုင်း/ကြိုးပြင် ကာကွယ်တောများနှင့် သဘာဝနယ်မြေများ တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော ၂၆ ခု တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ယခုအချိန်တွင် နိုင်ငံဧရိယာ၏ ၂၅ ဒသမ ၄၉ ရာခိုင်နှုန်း ဖွဲ့စည်းပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊ အဓိက ရည်မှန်းချက်မှာ ကြိုးဝိုင်း/ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောကို နိုင်ငံ့ဧရိယာ၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများကို နိုင်ငံ့ဧရိယာ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးချဲ့ရန်ဖြစ်ပါကြောင်း။

မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တောများ ပြန်လည်တည်ထောင်ရေး စီမံကိန်းအရ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်ပိုင် စိုက်ခင်း ၂၆၀၉၃ ဧက တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တောများ ပြန်လည်တည်ထောင်ရေး စီမံကိန်းတွင် သစ်တောစိုက်ခင်းများ တည်ထောင်ခြင်း လုပ်ငန်းအပါအဝင် သစ်တောပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများကို စီမံကိန်းဇုန် (၆) ဇုန် ခွဲခြား၍ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ စတင်၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ သစ်ထုတ်လုပ်ရာတွင် နှစ်စဉ်တောထွက် ပမာဏထက် လျော့နည်းထုတ်လုပ်ခြင်းအနေဖြင့် သဘာဝတောမှ နှစ်စဉ်တောထွက်ပမာဏ (Annual Allowable Cut – AAC) ၏ ကျွန်း ၁၇ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် သစ်မာ ၂၁ ဒသမ ၉ ရာခိုင်နှုန်းသာ ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ သစ်ထုတ်လုပ်ရေးတွင် ACC လျာထားချက်များထက်လျှော့ချထုတ်လုပ်လျက် ရှိပါကြောင်း။

ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင် သစ်တောလုပ်ငန်း တိုးတက်ဆောင်ရွက်မှုများအနေဖြင့် ဒေသခံပြည်သူများ ကိုယ်တိုင် စီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် အခြေခံလိုအပ်ချက်များဖြစ်သည့် ထင်း၊ တိုင်နှင့် မျောများ ဖြည့်ဆည်းပေးရန် ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင် သစ်တောလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များကို ဖြည့်စွက်ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလတွင် ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင် သစ်တောလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာစီမံချက် (၂၀၁၈ - ၂၀၂၀) ကို ရေးဆွဲထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ စတုတ္ထ (၁) နှစ်တာကာလအတွင်း ဒေသခံ ပြည်သူအစုအဖွဲ့ ပိုင်သစ်တောဧရိယာ ၈၇၃၀၂ ဧကကျော်၊ အသုံးပြုအဖွဲ့ ၆၄၈ ဖွဲ့နှင့် အဖွဲ့ဝင် ၁၄၇၄၄ ဦး တိုးချဲ့ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ၄ နှစ်တာ ကာလအတွင်း ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင် သစ်တောဧရိယာ ၇၁၄၇၂၅ ဧက၊ အသုံးပြုအဖွဲ့ ၅၄၃၂ ဖွဲ့နှင့် အဖွဲ့ဝင် ၁၃၈၂၃၃ ဦး တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင် သစ်တောအား အမျိုးသားသစ်တောကဏ္ဍပင်မ နှစ် (၃၀) စီမံကိန်းလျာထားချက်၏ ၃၁ ဒသမ ၄၈ ရာခိုင်နှုန်းကို ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ တရားမဝင်သစ်ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးခြင်းအနေဖြင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှစတင်၍ ပြည်သူများ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် လူထုအခြေပြု စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုသတင်းပို့စနစ်(CMRS)ကို အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ စတုတ္ထ (၁) နှစ်တာကာလအတွင်း တရားမဝင်သစ် ၄၉၇၈၂ ဒသမ ၃၅ တန်၊ တရားခံ ၄၅၃ ဦး၊ ယာဉ်နှင့် ယန္တရား ၂၇၁၁ စီးကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါကြောင်း။

၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ထမံသီတောရိုင်း တိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တောအား အာဆီယံအမွေအနှစ်ဥယျာဉ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါကြောင်း၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် အရှေ့အာရှ − ဩစတြေးလျ အာရှငှက်ပျံသန်းရာလမ်းကြောင်း ကွန်ရက်နယ်မြေအဖြစ် အင်းလေးကန်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ဘေးမဲ့တောကို သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါကြောင်း၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများနှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို (၂၀၁၉ - ၂၀၂၀) မှစတင်၍ (၂၀၂၈-၂၀၂၉) အထိ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၏ ၂၅ ဒသမ ၉၇ ရာခိုင်နှုန်းကို ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါကြောင်း။

စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဆောင်ရွက်
အပူပိုင်းဒေသတွင် ထင်းသုံးစွဲမှုလျှော့ချရေးနှင့် ရေရရှိရေးဆောင်ရွက်ခြင်းအနေဖြင့် အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်း စိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနသည် အပူပိုင်းဒေသများ၌ သစ်ပင်ပေါက်ရောက်မှု ခက်ခဲသည့်အတွက် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်း၍ စွမ်းအားမြှင့်မီးဖိုများကို ဖြန့်ဖြူးလျက်ရှိရာ စတုတ္ထ (၁) နှစ်တာကာလအတွင်း ၃၈၁၈၂ လုံးကို ဖြန့်ဖြူးနိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ အပူပိုင်းဒေသများ၌ ရေရရှိရေးအတွက် စတုတ္ထ (၁) နှစ်တာကာလအတွင်း ရေကန်ငယ် ၂၁ ကန်၊ ကျောက်စီနုန်းထိန်းတမံငယ် ၁၂၂ ခု၊ အဝီစိတွင်း ၃ တွင်း၊ ဂါလန် ၅၀၀၀ ဆံ့ မိုးရေစုကန် ၁၂ ကန်နှင့် ဂါလန် ၁၀၀ ဆံ့ မိုးရေခံကွန်ကရစ်ကန် ၁၃၀၀ ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါကြောင်း။

ဆင်များအပေါ် ချစ်ခင်မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားလာစေရေးနှင့် အများပြည်သူအပန်းဖြေ လည်ပတ်နိုင်ပြီး ဌာနအတွက် ဝင်ငွေတစ်ဖက်တစ်လမ်းမှရရှိစေရန် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ဆင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး အခြေပြုသည့် ဆင်စခန်းများကို ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိ ဆင်စခန်းပေါင်း ၂၀ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါကြောင်း၊ စတုတ္ထ (၁) နှစ်တာကာလအတွင်း ဗောဓိတထောင် ဆင်စခန်းနှင့် ဇလုံတောင်ဆင်စခန်းတို့ကို ထပ်မံတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်အတွက် ယခုအချိန်အထိ ဆင်စခန်း ၂၂ ခုကို ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း။

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာမူဝါဒ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၁၈ − ၂၀၃၀)၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်အသုံးပြုပြီး ညစ်ညမ်းမှုကင်းစင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်လာစေရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားအဆင့်စွန့်ပစ် ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၁၈ - ၂၀၃၀) တို့ကို ထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် နိုင်ငံတော် အစိုးရ၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ တိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပြီး စတုတ္ထ (၁) နှစ်တာကာလအတွင်း ခရိုင်ရုံး ၁၈ ရုံးနှင့် မြို့နယ်ရုံး တစ်ရုံးဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါကြောင်း၊ မြေတိုင်းဦးစီးဌာနအနေဖြင့် မြန်မာ - တရုတ် နယ်နိမိတ် ပူးတွဲစစ်ဆေးခြင်းအဖြစ် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်မှ မတ် ၂၄ ရက်အထိ ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူး ထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ မြန်မာ - အိန္ဒိယ နယ်နိမိတ်တိုင်းတာရေးလုပ်ငန်းများကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လ ၂၀ ရက်အထိ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ မြန်မာ - အိန္ဒိယ နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် ၃၆ တိုင် စစ်‌ဆေးခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့် တည်‌ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း။

သစ်တောသယံဇာတ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း၊ ဒေသခံပြည်သူများ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်ရရှိစေခြင်း၊ တရားမဝင်သစ် ထုတ်လုပ်သုံးစွဲမှုအား ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်နိုင်ခြင်း၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်း စိုပြည်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဆင်စခန်းများဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ သတ္တုသယံဇာတအနေဖြင့် များများရှာဖွေ၊ အသင့်အတင့်ထုတ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးများများလုပ်၊ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ဦးစားပေးဟူသည့် မူဝါဒများချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်၏ သဘာဝသယံဇာတ အရင်းအမြစ်များနှင့် ကောင်းမွန်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဂေဟစနစ်များကို လက်ရှိနှင့် အနာဂတ် နိုင်ငံသားများအတွက် အကျိုးအရှိဆုံး ဖြစ်အောင် စနစ်တကျစီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်သွားရေးကို ရေရှည်မျှော်မှန်းချက်အနေဖြင့် ထားရှိဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း။

ဝန်ကြီးဌာနသည် သစ်တောနှင့် ဓာတ်သတ္တုသယံဇာတများ ရေရှည်တည်တံ့စေရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် လူမှုစီးပွား ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ကို သဟဇာတဖြစ်အောင် ထိန်းညှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ အဆိုပါလုပ်ငန်းများသည် ကဏ္ဍစုံဆက်စပ်နေပြီး အလွန်ကျယ်ပြန့်သည့်အလျောက် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးက တက်ညီလက်ညီ ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်း ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်သွားကြရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။

Wuntho Resources Co.Ltd နှင့်ပတ်သက်၍ ဖြေရှင်း
ထို့နောက် သတင်းမီဒီယာများက Wuntho Resources Co.Ltd အား လုပ်ပိုင်ခွင့်ချထားပေးမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မေးမြန်းရာ ဘူမိဗေဒလေ့လာရေးနှင့် ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေရေး ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာသက်တင်ညွန့် က Wuntho Resources Co.Ltd သည် သြစတြေးလျနိုင်ငံ Brisbane မြို့တွင်အခြေစိုက်ထားသော PanAust Co., Ltd. က ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ Myanmar Resources Energy Group International Co. Ltd. က ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းတို့ ပူးပေါင်း၍ Wuntho Resources Co., Ltd. အမည်ဖြင့် DICA တွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်က ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခဲ့ပါကြောင်း။

ကုမ္ပဏီ၏ လျှောက်ထားလုပ်ကွက်အား ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ ၄ ရက်တွင် စိစစ်၍ လွတ်ကင်းမှုရှိသော ၇၇၅ ဒသမ ၀၅ စတုရန်းကီလိုမီတာ ၁၉၁၅၁၄ ဒသမ ၈၅၅ ဧကအား တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ထံ သဘောထား တောင်းခံခဲ့ပါကြောင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့က ကန့်ကွက်ရန် မရှိ (မရှိ) ကြောင်း သဘောထား ပြန်ကြားခဲ့ပါကြောင်း။

ထို့နောက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနက ကုမ္ပဏီမှ ရေးဆွဲတင်ပြထားသော EMP အား အတည်ပြု ပြန်ကြားခဲ့ပြီး သစ်တောဦးစီးဌာနမှ သစ်တောစိုက်ခင်း ဧရိယာ ၃၈၃၂ ဧကအား လျှော့ချကြောင်း ပြန်ကြားခဲ့ပါကြောင်း၊ ထို့အတွက် မူလလျှောက်ထား ဧရိယာ ၁၉၁၅၁၄ ဒသမ ၈၅၅ ဧကအနက် ၁၈၇၆၈၂ ဒသမ ၈၅၅ ဧကသာ ကျန်ရှိပါကြောင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့် လုပ်ကွက်တွင် ပါဝင်လျက်ရှိသော မြေလွတ်၊ မြေလပ်၊ မြေရိုင်းများအား မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ စီမံ ခန့်ခွဲရေးဗဟိုကော်မတီသို့ တင်ပြလျှောက်ထားခဲ့ပြီး သက်ဆိုင်ဌာနများမှ သဘောထားမှတ်ချက်များ ရယူခဲ့ပါကြောင်း။

ထို့ပြင် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ (သတ္တုရေးရာ) ၏ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်၊ စီးပွားရေးရာကော်မတီ၏ သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးမှ သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်တို့ရယူပြီး နှစ်ဖက်သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့ပါကြောင်း၊ ရှာဖွေ၊ စမ်းသပ်၊ ဖြစ်မြောက်ကာလ၌ သတ္တုဖြစ်ထွန်းမှု အလားအလာ နည်းပါးသော ဧရိယာကို နှစ်စဉ်လျှော့ချဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်၍ ထုတ်လုပ်ရေး ဆောင်ရွက်သည့်အခါ လက်ရှိလုပ်ကွက် ဧရိယာ၏ ၁ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိနိုင်ပါကြောင်း၊ အဆိုပါဧရိယာနှင့် ဝန်းကျင်ဒေသများတွင် ယခင် ၁၉၇၄ ခုနှစ်မှ ၁၉၇၈ ခုနှစ်အထိ ကုလသမဂ္ဂအစီ အစဉ်ဖြင့် ဘူမိဗေဒလေ့လာရေးနှင့် ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေ ရေးဦးစီးဌာနနှင့် UNDP တို့ပူးပေါင်း၍ Geological Survey Exploration Project (GSEP) အနေဖြင့် ဘူမိဗေဒမြေပုံ ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေ၊ စမ်းသပ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ယခင်တိုင်းတာပြီး အချက်အလက်များနှင့် ဘူမိဗေဒအနေအထားအရ မြေရှား ဒြပ်စင် (REE) ဖြစ်ထွန်းမှုမဟုတ်သောဒေသဖြစ်၍ ရွှေ၊ ကြေးနီအဓိက တွေ့ရှိရသော ဒေသဖြစ်ခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရှာဖွေ၊ စမ်းသပ်၊ ဖြစ်မြောက်အဆင့်သာဖြစ်ပြီး စီးပွားဖြစ် သတ္တုသိုက်တွေ့ရှိမှသာ ထုတ်လုပ်ရေးအတွက် သီးခြားစာချုပ် ချုပ်ဆိုဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။
ရှာဖွေ၊ စမ်းသပ်၊ ဖြစ်မြောက်ကာလ၌ မြေသားနမူနာ၊ ကျောက်နမူနာရယူခြင်း၊ ဘူမိဗေဒမြေပုံရေးဆွဲခြင်း၊ အစမ်း မြောင်းကျင်း၊ အစမ်းမြောင်းရှည်နှင့် လွန်တူးဖော်ခြင်း လုပ်ငန်းများသာ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်၍ ထုတ်လုပ်ခွင့် လုံးဝ (လုံးဝ) မရှိသဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု နည်းပါးနိုင်ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်၍ နိုင်ငံခြားငွေရရှိပြီး နိုင်ငံတော်၏ GDP တိုးတက်လာနိုင်ပြီး ဒေသခံများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိခြင်းနှင့် ဒေသအတွင်း စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်ပါကြောင်း၊ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်သည့်အတွက် လက်မှတ်ရေးထိုးဆုကြေးငွေ ကျပ်သန်း ၂၅၀ နှင့်ညီမျှသော အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၇၈၅၉၃ ဒသမ ၃၄ နှင့် ပထမနှစ် ပုံသေမြေငှားရမ်းခ ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် ငွေကျပ်သန်း ၂၈ ဒသမ ၄၂ သန်းနှင့် သစ်တောမြေငှားရမ်းခအခွန် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် ငွေကျပ်သန်း ၈၀ ဒသမ ၁၂ သန်း ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ပုံသေ မြေငှားရမ်းခများ နှစ်စဉ်တိုးမြှင့်ရရှိမည် ဖြစ်ပါကြောင်း။

နိုင်ငံတော်မှ စရိတ်ကုန်ကျခြင်းမရှိဘဲ အဆိုပါဒေသ၏ မြေပေါ် မြေအောက်ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ ဝေဟင်ဘူမိရူပဗေဒ တိုင်းတာခြင်းမှ ရရှိလာသော အချက်အလက်များ၊ ဘူမိဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထို့ပြင် တရားမဝင် တူးဖော်မှု များအား ထိန်းချုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြန်လည်ရှင်းလင်း ဖြေကြားသည်။

မူဝါဒနှင့် ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ထား
ယင်းနောက် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်-MIC သို့ တင်ပြခြင်းမရှိဘဲ Wuntho Resources Co., Ltd မှ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဗန်းမောက်၊ ဝန်းသိုနှင့် ပင်လည်ဘူး မြို့နယ် ဝန်းကျင်ဒေသတွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခဲ့ ခြင်း မေးခွန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ရဲမြင့်ဆွေက ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေရေး၊ စမ်းသပ်တိုင်းတာရေးလုပ်ငန်းဆိုသည်မှာ ဧရိယာတစ်ခုကို သိပ္ပံနည်းကျ လေ့လာပြီး သုတေသနလုပ်သည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရှာဖွေခွင့်ပေးထားသည့် ဧရိယာအတွင်း မည်သည့်နေရာတွင် မည်သည့်သတ္တုများတွေ့ရှိမည်ကို မသိရှိဘဲ ရှာဖွေရေး ကုန်ကျစရိတ်မှာလည်း မည်မျှကုန်ကျမည်ကို ပြော၍မရပါကြောင်း၊ ယခုလတွေ့ရှိချက်အပေါ် မူတည်၍ နောက်တစ်လတွင် Exploration State ကို စဉ်းစားရသည့်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်မှုကို ခန့်မှန်း၍ မရပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် စမ်းသပ်တိုင်းတာရေးနှင့် ရှာဖွေရေးများကို MIC အား တင်ပြစရာမလိုကြောင်းကို မူဝါဒနှင့် ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ထားပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ရှာဖွေရေး၊ စမ်းသပ်တိုင်းတာရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာ တွင် MIC အား မူလကသတ်မှတ်ထားသည့် မူဝါဒအရ တင်ပြရန် မလိုအပ်ပါကြောင်း၊ သို့သော် Cabinet နှင့် စီးပွားရေးရာကော်မတီသို့ တင်ပြခါနီးတွင် ဆက်စပ် ဝန်ကြီးဌာနများ၏ သဘောထားမှတ်ချက်များကို တောင်းခံပါကြောင်း ရှင်းလင်းဖြေကြားသည်။

ဆက်လက်၍ သတင်းမီဒီယာများက နိုင်ငံအဆင့် သစ်တောသယံဇာတကောက်ယူခြင်းမှ ရရှိထားသည့် သတင်းအချက်အလက်ရရှိနေမှု၊ ဒီရေတောပြုန်းတီးမှု အန္တရာယ်၊ နေပြည်တော် တပ်ကုန်း ပင်လောင်းလမ်းခွဲ နေရာများတွင် ဒေသခံတောင်သူများအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တော စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ချထားပေးမှု၊ ယခင်ချထားပေးပြီး လုပ်ကိုင်မှုမရှိသည့် လုပ်ကွက်များ သိမ်းဆည်းမှုအခြေအနေ၊ ရွှေကြွေးကျန်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီများအား တောင်းခံနေမှု၊ လက်ရှိအချိန်အထိ ကြွေးကျန်အရေအတွက်၊ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွာ းမည့်အခြေအနေ၊ မိုးထိမိုးမိဒေသနှင့်ပတ်သက်၍ ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်ဆောင်ရွက်နေမှု၊ ခေါင်လန်ဖူးဒေသရှိ စီမံကိန်းများအခြေအနေတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မေးမြန်းရာ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာရဲမြင့်ဆွေနှင့် တာဝန်ရှိသူများက ပြန်လည်ရှင်းလင်း ဖြေကြားကြသည်။  (မြန်မာ့အလင်း)
ဟန်မျိုးစိုး၊ ကေတာ