မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့သစ်မြို့နယ်နှင့် တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်များအတွင်းရှိ သစ်မျိုးစုံစိုက်ခင်းများအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်း ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း

နေပြည်တော်၊ ၂၅..၂၀၂၀

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိန်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းသည် ၂၅.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်−ကံပြားလမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် ၂၈/၁ အနီး ငမင်ကြိုးဝိုင်း အကွက်အမှတ်(၂၁၆) အတွင်း ၂၀၁၇ခုနှစ် မိုးရာသီတွင် စိုက်ပျိုးတည်ထောင်ခဲ့သည့် တရုတ်−မြန်မာချစ်ကြည်ရေး သစ်မျိုးစုံစိုက်ခင်း (၄၅)ဧကသို့ ရောက်ရှိကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ရာ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ သစ်တောဦးစီးဌာန တာဝန်ရှိသူများမှ စိုက်ခင်းအတွင်း လိုက်လံရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ စိုက်ခင်းများတည်ထောင်ရာတွင် ရာနှုန်းပြည့်ရှင်သန်အောင် စိုက်ပျိုးရန်လိုအပ်သလို စနစ်တကျ ကြီ:ထွားရှင်သန်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ စိုက်ခင်းရည်ရွယ်ချက်၊ စိုက်ပျိုးသည့် သစ်မျိုး၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်အညီ စိုက်ခင်းပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းဘာသာရပ်တွင် ညွှန်ကြထားသည့်အတိုင်း လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းကိရိယာများအား သူ့နေရာနှင့်သူ စနစ်တကျသုံးစွဲရန်နှင့် ရာသီအလိုက်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ အချိန်မီဆောင်ရွက်နိုင်ရေး စနစ်တကျကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ရန် လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့သည်။

ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် နေပြည်တော်−ကံပြားလမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် ၃၈/၄ အနီး မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၏ မြို့သစ်မြို့နယ်၊ ၂/၂၀၁၉ အခြား စိုက်ခင်း ဧက(၂၀) သို့ရောက်ရှိခဲ့ရာ တာဝန်ရှိသူများမှ စိုက်ခင်းယာယီရှင်းလင်းဆောင်တွင် မြို့နယ် ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ ၂/၂၀၁၉ သစ်မျိုးစုံစိုက်ခင်း(၂၀)ဧက၊ တစ်အုပ်တစ်မ သစ်မျိုစုံစိုက်ခင်း (၅၀၀)ပင်နှင့် ၂/၂၀၁၈ သစ်မျိုးစုံစိုက်ခင်း(၂၀)ဧက စိုက်ခင်းများဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ စိုက်ခင်းအချက်အလက်များ ကောက်ယူရာတွင် ရာနှုန်းပြည့်ကောက်ယူခြင်း (သို့မဟုတ်) နမူနာကွက်ချမှတ်ကောက်ယူခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တူညီမှုရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရန်လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပြီး ၂/၂၀၁၉ စိုက်ခင်းအတွင်း ရှင်သန်အောင်မြင် နေမှုများအား လှည့်လည်ကြည့်ရှု့စစ်ဆေးခဲ့ပြီး လိုအပ်သည်များကို လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့သည်။

ဆက်လက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် နေပြည်တော်−ကံပြားလမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် ၃၈/၂ အနီး မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဦးစီးဌာန၏ မြို့သစ်မြို့နယ်အတွင်း တစ်အုပ်တစ်မစိုက်ခင်း သစ်မျိုးစုံ(၅၀၀)ပင် စိုက်ပျိုးထားသည့်နေရာအား ကြည့်ရှု့စစ်ဆေးခဲ့သည်။

ထိုမှတစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် နေပြည်တော်−ကံပြားလမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် ၃၈/၀အနီး မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဦးစီးဌာန၏ မြို့သစ်မြို့နယ် ၂/၂၀၁၈ အခြားစိုက်ခင်း (၂၀)ဧက ရှင်သန်အောင်မြင်နေမှုများအား စစ်ဆေးခဲ့သည်။

နေ့လည်ပိုင်းတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် နေပြည်တော်−ကံပြားလမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် ၂၆/၆ အနီး ငမင်ကြိုးဝိုင်း၊ အကွက်အမှတ် (၂၁၈) အတွင်းရှိ ငမင်သစ်မျိုးစုံစိုက်ခင်း(၅၅)ဧကသို့ ရောက်ရှိ  ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ရာ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ သစ်တောဦးစီးဌာန တာဝန်ရှိသူများမှ စိုက်ခင်း ရှင်သန်နေမှုများ၊ သေပင်များ အစားထိုးဖာထေးစိုက်ပျိုးထားမှုများနှင့် စိုက်ခင်းပြုစု ပျိုးထောင်ထားမှုများအား လိုက်လံရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက လိုအပ်သည်များအား လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။