သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နေပြည်တော်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအတွင်း ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်

မတ်လ ၁၂ ၊ နေပြည်တော်

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ရီသည် သစ်တောဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ (၁၂-၃-၂၀၂၁) ရက်နေ့၊ နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ဇေယျာသီရိမြို့နယ်၊ ရွှေကျပျိုးဥယျာဉ်နှင့် သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးဝန်းရှိ ပျိုးဥယျာဉ်များအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်အဖွဲ့ ရွှေကျပျိုးဥယျာဉ်သို့ ရောက်ရှိသည့်အခါ သစ်တောဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူများမှ ရွှေကျပျိုးဥယျာဉ်တွင် ပျိုးအိတ်ကြီးများဖြင့် ပျိုးထောင်ထားသော အမြင့်(၂)ပေနှင့်အထက် ပျိုးပင်ကြီးများအား ယခုနှစ် (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မိုးရာသီ)တွင် ဖြန့်ဝေမြေချစိုက်ပျိုးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် စတင်ပျိုးထောင်ထားသော ပျိုးပင်များအားလည်း လာမည့်နှစ်မိုးရာသီများတွင် မြေချစိုက်ပျိုးနိုင်ရေးအတွက် အောင်လုံသန်စွမ်းသော ပျိုးပင်များဖြစ်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရွှေကျပျိုးဥယျာဉ်တွင် အမြင့်(၂)ပေနှင့်အထက် အရိပ်ရပင်၊ လေကာပင်၊ ပန်းပွင့်သောပင်နှင့် သီးပင်စားပင်၊ သစ်မျိုး(၉၁)မျိုး၊ (၆၉၀၀)ပင်အား ပြုစုပျိုးထောင်ထားရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် ယခုနှစ် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် စတင်ပျိုးထောင်သည့် ပျိုးပင်သစ်မျိုး (၂၃ )မျိုး၊ (၅၀၀၀၀)ပင်အား ပျိုးထောင်ထားရှိပါကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်အဖွဲ့သည် သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးဝန်းရှိ ပျိုးဥယျာဉ်သို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ရာ ပျိုးဥယျာဉ်တာဝန်ရှိသူများမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးဝန်း၊ ပျိုးဥယျာဉ်တွင်အမြင့် (၂)ပေနှင့်အထက် ပျိုးပင်ကြီးသစ်မျိုး(၃၄)မျိုး၊ (၁၁၀၀၀)ပင်အား ပြုစုပျိုးထောင်ထားရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် ယခုနှစ် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် စတင်ပျိုးထောင်သည့် ပျိုးပင်သစ်မျိုး (၄၇)မျိုး၊ (၁၅၀၀၀၀)ပင်အား ပျိုးထောင်ထားရှိပါကြောင်း ၊ အဆိုပါ အမြင့်(၂)ပေနှင့်အထက် ပျိုးပင်ကြီးများအား လာမည့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် (မိုးရာသီ)တွင် မြေချစိုက်ပျိုးနိုင်ရေး ဖြန့်ဝေဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ ယခုနှစ် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် စတင်ပျိုးထောင်သည့် ပျိုးပင်များကိုလည်း လာမည့်နှစ် မိုးရာသီများတွင် ဖြန့်ဝေစိုက်ပျိုးနိုင်ရေးအတွက် ပြုစုပျိုးထောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ပတ်ဝန်းကျင် စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးလှုပ်ရှားမှုစီမံချက်ပါအတိုင်း ဒေသနှင့်ကိုက်ညီသည့် ပျိုးသက်ရင့် အမြင့်(၂)ပေနှင့်အထက် ပျိုးပင်များကိုသာ လာမည့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်(မိုးရာသီ)တွင် မြေချစိုက်ပျိုးသွားရန်၊ ယခုနှစ်တွင် စတင်ပျိုးထောင်သော ပျိုးပင်များကိုလည်း ၂၀၂၂ ခုနှစ် (မိုးရာသီ)တွင် အမြင့်(၂)ပေနှင့်အထက်ရရှိပြီး အောင်လုံသန်စွမ်းသည့် ပျိုးပင်ဖြစ်အောင် ဆက်လက်ပြုစုထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ရန်၊ လက်ရှိပျိုးထောင်ထားသော သစ်မျိုးများအနက် ကြီးမြန်သစ်မျိုးများကို လာမည့်စိုက်ပျိုးရာသီချိန် ဇွန်၊ ဇူလိုင်လ များတွင် အမြင့်(၂)ပေနှင့်အထက် အရွယ်ရရှိပါက မြေချစိုက်ပျိုနိုင်ရေး ဖြန့်ဝေဆောင်ရွက်သွားရန် လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။