ဗဟိုကော်မတီ

ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးများကျင်းပခြင်း နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှ ဗဟိုကော်မတီကို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းပေးပြီးနောက် ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးများကို အောက်ဖော်ပြပါဇယားအတိုင်း (၄)ကြိမ် ကျင်းပဆောင် ရွက်ခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက် စုစုပေါင်း (၄၃) ရပ် ချမှတ်အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်လျက်ရှိပါသည်
ဗဟိုကော်မတီစတုတ္တအကြိမ်အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း ဗဟိုကော်မတီစတုတ္တအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၁၄.၁၂.၂၀၂၃ တွင်ကျင်းပခဲ့ပြီး အောက်ဖော်ပြပါအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက် (၁၀)ချက်ကို ချမှတ်ခဲ့ပါသည်
ဗဟိုကော်မတီတတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း ဗဟိုကော်မတီတတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၃.၁၀.၂၀၂၂ တွင်ကျင်းပခဲ့ပြီး အောက်ဖော်ပြပါအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက် (၁၁)ချက်ကို ချမှတ်ခဲ့ပါသည်
ဗဟိုကော်မတီဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း ဗဟိုကော်မတီဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၁၆.၂.၂၀၂၂ တွင်ကျင်းပခဲ့ပြီး အောက်ဖော်ပြပါအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက် (၁၁)ချက်ကို ချမှတ်ခဲ့ပါသည်
ဗဟိုကော်မတီပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း ဗဟိုကော်မတီပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၉.၆.၂၀၂၁ တွင်ကျင်းပခဲ့ပြီး အောက်ဖော်ပြပါအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက် (၁၁)ချက်ကို ချမှတ်ခဲ့ပါသည်
နိုင်ငံအဆင့် ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းသယံဇာတ စီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှု ဗဟိုကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း နိုင်ငံအဆင့် ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းသယံဇာတ စီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှု ဗဟိုကော်မတီကို နိုင်ငံ၏ကမ်းရိုးတန်းနှင့် ဒီရေတောကဏ္ဍဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုလုပ်ငန်းများ ပိုမိုတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊ နိုင်ငံ၏ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသ ထွက်ကုန်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ ပိုမိုတန်ဖိုးမြှင့်တင်ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်နှင့် ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသ သဘာဝဘေး အန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအား ပိုမိုမြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် အတွက် ဗဟိုကော်မတီကို ၃၀-၁၁-၂၀၁၆ ရက်နေ့ တွင် အဖွဲ့ဝင် (၁၉) ဦးဖြင့် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၁၃/၂၀၁၆အရ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းတာဝန် (၁၀) ရပ်ကို ချမှတ်တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။