သိမှတ်ဖွယ်ရာများ

မျက်နှာဖုံး စာအုပ်အမည် စာရေးသူ ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ် views
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ် ယူခြင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ၂၀၂၄ PDF icon 01.pdf
သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၊ ရေဆင်းမှ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ် 3-5-2024 PDF icon 01.pdf
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး 2024-2025 တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး 2024 PDF icon Tender 2024-25.pdf
သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်မှ ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ် 28-8-2023 PDF icon အသေးစိတ် နှင့် Form.pdf
သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်မှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ် ဇူလိုင်လ ၂၀၂၂ ခုနှစ် PDF icon Tinder.pdf
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ရုံးအမှတ် (၂၈)အတွက် ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ဩဂုတ်လ ၂၀၂၂ ခုနှစ် PDF icon MONREC-Form.pdf
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး အသိပညာပေးဆိုင်ရာပိုစတာ၊ ဗီဒီယိုနှင့် စာစီစာကုံး ပြိုင်ပွဲသို့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရေး ဖိတ်ခေါ်ခြင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး PDF icon Form(31.7.2023).pdf
သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၊ ရေဆင်းတွင် QA/QC လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ၊ ဇူလိုင်လ PDF icon UFES_Tender.pdf
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ် 5-5-2023 PDF icon ဝယ်ယူရေး-2.pdf
သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၊ ရေဆင်း ပထမနှစ်သင်တန်း ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာ ခေါ်ယူခြင်း သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၊ ရေဆင်း ၂၉−၁၀−၂၀၂၁ PDF icon လျှောက်လွှာပုံစံ
တည်ဆောက်ရေး/အကြီးစားမွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ် 5-5-2023 PDF icon တည်ဆောက်ရေး-2.pdf
သစ်တောဦးစီးဌာန၊ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးတွင် စတင်ခန့်ဝင်ပေါက်ရာထူးများအတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးမည့်အစီအစဉ်ကြေငြာခြင်း သစ်တောဦးစီးဌာ 9-1-2024 PDF icon Exam.pdf
အငယ်တန်းစာရေး(၄)နေရာ လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ၂.၇.၂၀၂၁ PDF icon LD_4_Post.pdf
သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၊ ရေဆင်း၌ ဘွဲ့ကြိုပထမနှစ် နှင့် ဘွဲ့ကြို/ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ် 15-11-2023 PDF icon UFES Order List.pdf
အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ် စက်တင်ဘာလ ၂၀၂၂ ခုနှစ် PDF icon UFES_Tender.pdf
၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ တင်ဒါအောင်မြ်သည့် ကုမ္ပဏီ အမည်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး(ရုံး-၂၈) 6-9-.2023 PDF icon Tender.pdf
မြေတိုင်းဦးစီးဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း မြေတိုင်းဦးစီးဌာန ဩဂုတ်လ ၂၀၂၂ ခုနှစ် PDF icon Tinder.pdf
မြန်မာ့သစ်တောပညာ နှစ်(၁၀၀) ရာပြည့် အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် Logo ဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲ ဖိတ်ကြားခြင်း သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ် စက်တင်ဘာလ ၂၀၂၂ ခုနှစ် PDF icon Years(100) UFES Logo.pdf
ပုပ္ပါးမျောက်မြီးရှည်ကောင်ရေ စာရင်းကောက်ယူခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု သစ်တောဦးစီးဌာန 2020 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ PDF icon Popa_langur.pdf
National Consultant (၁)ဦး ငှားရမ်းနိုင်ရေး (လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်းချက် ) Myanmar ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မေလ PDF icon လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်းချက်
Assistant TNA Coordinator (၁)ဦးခေါ်ယူခြင်း ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၉ ခုနှစ် PDF icon Assistant TNA coordinator consultant.pdf
သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေ(၈)ခု၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လအတွင်း ငှက်မျိုးစိတ်စာရင်း ကောက်ယူမှုမှတ်တမ်း သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊မတ်လ PDF icon Birds_List_Mar_19.pdf
ဥယျာဉ်/ဘေးမဲ့တော(၉)ခု၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ငှက်မျိုးစိတ်စာရင်း ကောက်ယူမှုမှတ်တမ်း ၂၀၁၈ PDF icon Bird_List_18_Dec.pdf
မိန်းမလှကျွန်းတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တော၊ မိကျောင်းအသိုက်ကောက်ယူခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာ သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၂၀ PDF icon RNH Crocodile Nets - from MMH.pdf
National Consultant (၁)ဦး ငှားရမ်းနိုင်ရေး (Terms of Reference) English ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မေလ PDF icon Terms of Reference (2020)
သဘာဝထိန်းသိမ်း‌ေရေးနယ်မြေ(၈)ခု၌ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွက် ငှက်စာရင်း‌ေကောက်ယူခြင်း မှတ်တမ်း ၂၀၁၉ ခုနှစ် PDF icon BIrdList_Jan_19.pdf
အင်းတော်ကြီး တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တောအတွင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် စာရင်းကောက်ယူရရှိခဲ့သည့် ဒေသရင်းရေပျော်ငှက်နှင့် ဆောင်းခိုရေပျော်ငှက်မျိုးစိတ်များ သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၉ PDF icon IndawGyi_WaterBird_Jan_19.pdf
(၂၁)ကြိမ်‌မြောက် အာဆီယံသစ်တောကဏ္ဍဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အရာရှိများအစည်းအဝေးနှင့်ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများမှတ်တမ်း သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၈ PDF icon ASOF.pdf
SOP of Union Minister Office(MONREC) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး 2018 PDF icon SOP-MONREC(UMO).pdf
ပြည်တွင်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်သစ်စက်ဌာန လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း PDF icon Principal(2017) book.pdf
ဝန်ကြီးဌာန သစ်ခွဲသားထွက်ရှိရာခိုင်နှုန်းများ (Outturn Percentage of Timber)အားတပြေးညီဖြစ်စေရန် အတည်ပြုသတ်မှတ်ခြင်း မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၂၀၁၇ PDF icon MTE_other_2.pdf
သစ်အခြေခံထွက်ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားများနှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၂၀၁၇ PDF icon MTE_other_1.pdf
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ် ထုတ်လုပ်သည့်သစ်များမှ မြေအသုံးချမှုပြောင်းလဲမှုနှင့် လုံခြုံရေးကန့်သတ်ချက်ရှိသည့်ဒေသမှ ထွက်ရှိသောသစ်များ (Conversion and Conflict Timber)အား ပြည်ပတင်ပို့ခွင့်ရပ်ဆိုင်းခြင်း မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၂၀၁၇ PDF icon MTE_other_3.pdf
သစ်မွှေးထွက်ပစ္စည်းများ၏အမျိုးအမည် ဒေသပေါက်စျေးနှင့်အခွန်တော်နှုန်းသတ်မှတ်ခြင်း သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၇ PDF icon FD_0ther_6.pdf
မြန်မာနိုင်ငံရှိ IUCN Red List စာရင်းဝင်အပင်မျိုးစိတ်များ သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၆ PDF icon IUCN.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၅ PDF icon EIA procedure.pdf
5th National Report to the United Nations Convention on Biological Conservation 2014 PDF icon 5th CBD Report(ENG).pdf
ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ ကွန်ဗင်းရှင်းဆိုင်ရာပဉ္စမအကြိမ်မြောက်နိုင်ငံအဆင့်အစီရင်ခံစာ ၂၀၁၄ PDF icon 5th CBD Repot(MYN).pdf
၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ ပြည်ပသို့ သစ်အလုံးလိုက်တင်ပို့ရောင်းချမှုရပ်ဆိုင်းကြောင်းကြေငြာခြင်း မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၂၀၁၃ PDF icon Sroplogging.pdf
CITES ကွန်ဗင်းရှင်းနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစနစ်များ သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၂ PDF icon CITES Myan.pdf
အပူပိုင်းဒေသတွင်ပေါက်ရောက်ရှင်သန်မှုကောင်းမွန်သည့်သစ်မျိုးနှင့်၎င်းတို့၏ဝိသေသလက္ခဏာများ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၁ PDF icon DZGD_O2.pdf
နိုင်ငံအဆင့်ဇီဝမျိုးကွဲဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာနှင့်လုပ်ငန်းစီမံချက် သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၁ PDF icon NBSAP(MYN).pdf
သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန PDF icon DGZD_O1.pdf
National Biodiversity Strategy and Action Plan Forest Department 2011 PDF icon NBSAP(ENG).pdf
အမျိုးသားသစ်တောကဏ္ဍပင်မစီမံကိန်း(၂၀၀၁−၂၀၀၂ မှ ၂၀၃၀−၂၀၃၁ ထိ) သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၀၁ PDF icon 30years_Forest_plan.pdf
ကြိုးဝိုင်းကြိုးပြင်ကာကွယ်တောများအတွင်း စက်မှုတွင်းထွက်ကုန်ကြမ်း စမ်းသပ်/တိုင်းတာတူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်စာချုပ်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ သစ်တောဦးစီးဌာန PDF icon FD_other_2.pdf
ကြိုးဝိုင်းကြိုးပြင်ကာကွယ်တောများအတွင်း သတ္တုမျိုးမျိုး စမ်းသပ်/တိုင်းတာတူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်စာချုပ်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ သစ်တောဦးစီးဌာန PDF icon FD_other_3.pdf
မြန်မာ့သစ်တောမူဝါဒ(၁၉၉၅)နှင့် မူဝါဒသဘောထားကြေငြာချက် သစ်တောဦးစီးဌာန ၁၉၉၆ PDF icon FD_Policy_Order.pdf
သစ်တောနယ်မြေအတွင်း ရွှေနှင့်ဓာတ်သတ္တုအမျိုးမျိုး/စက်မှုတွင်းထွက်ကုန်ကြမ်းများ စမ်းသပ်တိုင်းတာတူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ သစ်တောဦးစီးဌာန PDF icon FD_other_4.pdf
ကြိုးဝိုင်းကြိုးပြင်ကာကွယ်တောများအတွင်း ရွှေသတ္တု၊စမ်းသပ်/တိုင်းတာတူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်စာချုပ်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ သစ်တောဦးစီးဌာန PDF icon FD_other_1.pdf
ကြိုးဝိုင်းတောဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ကိုင်နည်းများ(ကြေးတိုင်ပုံစံ) သစ်တောဦးစီးဌာန PDF icon 25.pdf
သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနည်းမြေ ဖွဲ့စည်းသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်နည်းကိုင်နည်းများ(ကြေးတိုင်ပုံစံ) သစ်တောဦးစီးဌာန PDF icon FD_Other_9.pdf
ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောသတ်မှတ်တည်ထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်နည်းကိုင်နည်းများ(ကြေးတိုင်ပုံစံ) သစ်တောဦးစီးဌာန PDF icon FD_Other_8.pdf
မြန်မာအဘိဓာန် PDF icon Myanmar Dcitionary.pdf
မြန်မာစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်း PDF icon Myanmar Spelling.pdf