လုပ်ငန်းကော်မတီတတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

လုပ်ငန်းကော်မတီ တတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကို ၄-၅-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပ၍ အောက်‌ဖော်ပြပါအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက် (၇) ရပ်ကို ချမှတ်ခဲ့ပါသည်-

(က)    ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးများမှ ချမှတ်ထားသည့် အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်များ အနက် ရေရှည်ဆောင်ရွက်ရမည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် စီမံချက်များဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်၍တိုးတက်မှုစဉ်ဆက်မပြတ်ရရှိစေရေးဆောင်ရွက်ရန်၊

(ခ)     နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ၏ ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းနှင့် အဏ္ဏဝါဂေဟစနစ်ဆိုင်ရာ သယံ ဇာတများ စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ရေရှည်ထုတ်ယူ အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် ကမ်းရိုးတန်းတိုင်းဒေသကြီးများသို့ သွားရောက်ခဲ့သည့် ခရီးစဉ်များတွင် လမ်းညွှန် မှာကြားချက်များအား သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေများကို ဗဟိုကော်မတီ(စတုတ္ထအကြိမ်) အစည်းအဝေး သို့ တင်ပြဆွေးနွေးရန်၊

(ဂ)     ငါးမဖမ်းရနယ်မြေများ၊ ငါးမဖမ်းရ ရာသီများ၊ ကာကွယ်ထားသည့် ငါးအမျိုး အစားများ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ညွှန်ကြားချက်များထုတ်ပြန်ရာတွင် တည်နေရာ အမှတ်အသားများ၊ ရာသီကာလများ၊ ငါးအမျိုးအစားများနှင့် အရွယ်အစားများကို တိတိကျကျထုတ်ပြန်၍ ပြည်သူ လူထုသို့ အသိပေးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊

(ဃ)    ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်း သယံဇာတစီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ငန်းကော်မတီဝင်ဌာနများမှ ပင်လယ် ကမ်းရိုးတန်း သယံဇာတထိန်းသိမ်းစီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများ၊ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများ၊ အစည်းအဝေးများနှင့် စီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆက်စပ်သည့် လုပ်ငန်းကော်မတီဝင်ဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ်များကိုဖိတ်ကြား၍ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် နိုင်ရေး အလေးထား ဆောင်ရွက်ရန်၊

(င)     ကမ်းနားလမ်းများသည် ပြည်သူလူထု အပန်းဖြေခြင်းနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဆွဲဆောင် ခြင်းအတွက် အရေးပါသည့် နေရာများဖြစ်ခြင်းကြောင့် ကမ်းနားလမ်းများ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ သာယာလှပရေးနှင့် အမှိုက်များ မြစ်၊ ချောင်းများအတွင်းသို့ စွန့်ပစ်ခြင်း မပြုဘဲ စနစ်တကျ စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်ရေးအတွက် တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရန်၊

(စ)     တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များအနေဖြင့် ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းထိန်းသိမ်း ရေးအတွက်  ဝါးတန်းလှိုင်းကာများ၊  ကမ်းထိန်းနံရံများ၊ ကမ်းထိန်းစည်းရိုးတန်းများ ပြုလုပ်ထိန်းသိမ်းရာတွင် ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်စေရေးအတွက် ဒီရေတောများ ပေါင်းစပ်စိုက်ပျိုး၍ ဇီဝစည်းရိုးတန်း (Green Belt) ဖော်ထုတ်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊

(ဆ)    တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် အဏ္ဏဝါဗေဒဆိုင်ရာပညာရှင်များနှင့် ဒေသ တွင်းတက္ကသိုလ်များက ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် သုတေသနလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို လုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးများ သို့တင်ပြရန်နှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အားပေးမြှင့်တင်ရန်၊