အငယ်တန်းစာ‌ရေး ရာထူး (၄) နေရာအတွက် အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရန် နေရာ နှင့် ခုံအမှတ်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

၁။      သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ ရုံးအမှတ် (၂၈)တွင် အငယ်တန်းစာရေး (လစာနှုန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ရာထူး (၄)နေရာအား ပြင်ပမှခေါ်ယူ ခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက်      ၇- ၇- ၂၀၂၁ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း နှင့် ကြေးမှုံ သတင်းစာတွင်ခေါ်ယူခဲ့ပြီး အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေစာမေးပွဲအား ၃- ၉- ၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ နံနက် (၀၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည် (၁၂:၀၀)နာရီထိ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း  ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

၂။       သို့ဖြစ်၍ အငယ်တန်းစာရေး (လစာနှုန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ရာထူး (၄)နေရာ အတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုရန် လျှောက်ထားသူများသည် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် အသီးသီးရှိ ရုံး၊ အဆောက်အဦ နေရာများ၌ အသီးသီးဖြေဆိုနိုင်ပါကြောင်း အောက်ပါအတိုင်း ထပ်မံကြေညာအပ်ပါ သည်-

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်

ဖြေဆိုနိုင်မည့် နေရာ

(က)

ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ နေပြည်တော်

ရုံးအမှတ် (၂၈)၊

( ခ)

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်မြို့နယ်

သစ်တောဦးစီးဌာနရုံး

( ဂ)

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးမြို့နယ်

သစ်တောဦးစီးဌာနရုံး

(ဃ)

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးမြို့နယ်

သစ်တောဦးစီးဌာနရုံး

၃။      အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ ရုံးအမှတ် (၂၈)၊ နေပြည်တော် တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၆၇- ၄၀၅၀၇၂၊ ၀၆၇- ၄၀၅၃၈၃ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

အငယ်တန်းစာရေး ရာထူးနေရာသို့ ဖြေဆိုမည့်သူများစာရင်းနှင့် ခုံအမှတ်

စဉ်

အမည်

မှတ်ပုံတင်

ခုံအမှတ်

၁။

‌ဒေါ်ခိုင်နှင်းဆီ

၉/ပမန(နိုင်)၂၇၅၀၆၆

သယံဇာတ-၁

၂။

‌ဒေါ်ဝင်းသန္တာမြင့်

၉/ပဗမ(နိုင်)၀၀၀၂၁၁

သယံဇာတ-၂

၃။

ဒေါ်နှင်းထက်ထက်‌ဝေ

၉/ပဗသ(နိုင်)၀၀၈၉၁၇

သယံဇာတ-၃

၄။

ဦးသက်ချိုလွင်

၁၀/မလမ(နိုင်)၁၉၅၅၉၀

သယံဇာတ-၄

၅။

ဒေါ်ချောစုဝင်း

၉/မသန(နိုင်)၁၂၄၂၀၃

သယံဇာတ-၅

၆။

ဦးသန်းမင်းအောင်

၉/ဇဗသ(နိုင်)၀၀၆၂၃၇

သယံဇာတ-၆

၇။

ဒေါ်ကေသီမြင့်

၇/ပမန(နိုင်)၃၄၅၂၆၆

သယံဇာတ-၇

၈။

ဒေါ်အေမီမီကျော်

၉/ပမန(နိုင်)၂၆၇၅၉၆

သယံဇာတ-၈

၉။

ဦးမင်းဝေမောင်

၉/မထလ(နိုင်)၃၃၄၉၆၈

သယံဇာတ-၉

၁၀။

ဒေါ်ခင်မျိုးဦး

၉/တကန(နိုင်)၁၇၀၃၄၅

သယံဇာတ-၁၀

၁၁။

ဒေါ်ငြိမ်းစုဟန်

၉/တကန(နိုင်)၁၇၀၃၀၅

သယံဇာတ-၁၁

၁၂။

ဦးသက်ထူးဇန်

၉/ပမန(နိုင်)၂၃၂၀၁၀

သယံဇာတ-၁၂

၁၃။

ဒေါ်မေသူဟန်

၇/ပမန(နိုင်)၂၀၃၉၆၉

သယံဇာတ-၁၃

၁၄။

ဒေါ်စုသက်မွန်

၉/ဒခသ(နိုင်)၀၀၁၆၀၉

သယံဇာတ-၁၄

၁၅။

ဒေါ်ဖြူသဲဟန်

၉/ပမန(နိုင်)၁၉၄၃၃၃

သယံဇာတ-၁၅

၁၆။

ဒေါ်ရွှေပေါ

၈/မကန(နိုင်)၂၅၃၁၀၄

သယံဇာတ-၁၆

၁၇။

ဒေါ်အိအိကျော့မှူး

၉/ပမန(နိုင်)၂၃၇၃၁၃

သယံဇာတ-၁၇

၁၈။

ဒေါ်တင်မိုးခိုင်

၅/ကနန(နိုင်)၀၈၈၆၉၁

သယံဇာတ-၁၈

၁၉။

ဒေါ်ခင်နှင်းဝေ

၈/မတန(နိုင်)၂၂၁၈၆၁

သယံဇာတ-၁၉

၂၀။

ဒေါ်သဲသဉ္ဇာထက်ထက်ဦး

၈/မကန(နိုင်)၂၄၇၈၉၂

သယံဇာတ-၂၀

၂၁။

ဒေါ်စုမွန်

၇/လမတ(နိုင်)၁၆၆၂၉၅

သယံဇာတ-၂၁

၂၂။

‌ဒေါ်ဇူလိုင်မိုးစက်

၇/ပမန(နိုင်)၃၃၇၁၁၉

သယံဇာတ-၂၂