အငယ်တန်းစာရေး ရာထူး(၄)နေရာအတွက် အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲအောင်မြင်သူများ၏ အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

 

အငယ်တန်းစာရေး ( လစာနှုန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀ - ၂၀၀၀ -  ၁၉၀၀၀၀)ရာထူး(၄)နေရာအတွက် အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲအောင်မြင်သူများ၏ အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း

 

          သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးတွင် အငယ်တန်းစာရေး ( လစာနှုန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀ -၂၀၀၀- ၁၉၀၀၀၀)ရာထူး(၄)နေရာ၌ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲဖြေဆိုသူများအနက် အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသည် အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ အောင်မြင်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာအပ်ပါသည်-

 

စဉ်

အမည်

ခုံအမှတ်

၁။

ဒေါ်ခိုင်နှင်းဆီ

သယံဇာတ-၁

၂။

ဦးသက်ချိုလွင်

သယံဇာတ-၄

၃။

ဦးသန်းမင်းအောင်

သယံဇာတ-၆

၄။

ဒေါ်ငြိမ်းစုဟန်

သယံဇာတ-၁၁

၅။

ဒေါ်ဖြူသဲဟန်

သယံဇာတ-၁၅

၆။

ဒေါ်ရွှေပေါ

သယံဇာတ-၁၆

၇။

ဒေါ်အိအိကျော့မှူး

သယံဇာတ-၁၇

၈။

ဒေါ်တင်မိုးခိုင်

သယံဇာတ-၁၈

၉။

ဒေါ်သဲသဉ္ဇာထက်ထက်ဦး

သယံဇာတ-၂၀

 

 

 

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန