ကိုးကွေ့တောင်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောသတ်မှတ်ခြင်း

          ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ထုတ်ပြန်သည့် သစ်တောဥပဒေပုဒ်မ (၆)၊ ပုဒ်မခွဲ(င)အရအပ်နှင်းထားသော အခွင့်အာဏာများကိုကျင့်သုံး၍ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကျိုင်းတုံ ခရိုင်၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်အတွင်း ကျရောက်နေသည့် ဧရိယာအကျယ်အဝန်း(၁၃,၈၀၃)ဧကရှိသော နယ်မြေကို“ကိုးကွေ့တောင်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော” အဖြစ်  အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၅၄/၂၀၂၂) အရ ၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလဆန်း ၁၀ ရက် (၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ  ၁၁  ရက်)မှစ၍ သတ်မှတ် ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်။

          ကိုးကွေ့တောင်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောသည် ရေ၊မြေထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း၊ ရာသီဥတု ညီညွတ်မျှတစေခြင်း၊မြေဆီမြေသားကောင်းမွန်ခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းလန်းစိုပြည်ခြင်း စသည့် လိုအပ်ချက်များကိုသဘာဝသစ်တောများမှသာအထိရောက်ဆုံး ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်သဖြင့် သဘာဝတောများကို အဓွန့်ရှည်စွာ တည်တံ့ဖွံ့ဖြိုးစေရန် ရည်ရွယ်၍ ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

          ကိုးကွေ့တောင်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော ဧရိယာအတွင်း ဆင်တုံးမနွယ်၊ တောရှောက်၊ တပင်တိုင်မြနန်း၊ တောင်ပန်းပင်၊ ကြောပေါင်းတထောင်၊ တောဂျင်းနက်၊ တောနနွင်း စသည့် ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ ပေါများစွာပေါက်ရောက်ခြင်း၊ ကျားသစ်၊ တောဝက်၊ ဆတ်၊ ဂျီ၊ ဒေါင်း၊ တောကြက်၊ တောကြောင်၊ တောင်ဆိတ် စသည့် တိရစ္ဆာန်များ၏ ကျက်စားရာ နေရာဒေသ ဖြစ်ခြင်း၊ တားမြစ်ရာပါသစ်များဖြစ်သည့် ထင်းရှုး၊ အင်ကြင်း၊ ပျဉ်းကတိုး အပါအဝင် ပရုတ်၊ လောက်ယား၊ စွယ်တော်၊ သစ်ချ၊ သစ်အယ် စသည့် သစ်မျိုးများ ပေါက်ရောက်တွေ့ရှိရခြင်းနှင့် သံလွင်မြစ်၏ ရေဝေရေလဲဧရိယာဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့် ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအဖြစ် သတ်မှတ် ကြေညာခြင်းဖြစ်ပါသည်။

 

                                               သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန