ဟန်လင်းတောင်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောသတ်မှတ်ခြင်း

ဟန်လင်းတောင်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောသတ်မှတ်ခြင်း

 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ထုတ်ပြန်သည့် သစ်တောဥပဒေ ပုဒ်မ(၆)၊ပုဒ်မခွဲ(င)အရ အပ်နှင်းထားသော အခွင့်အာဏာများကိုကျင့်သုံး၍ ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း)၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ရွာငံမြို့နယ်အတွင်း ကျရောက်နေသည့် ဧရိယာအကျယ်အဝန်း (၁၅,၀၀၀)ဧကရှိသော နယ်မြေကို “ဟန်လင်းတောင် ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော” အဖြစ် အမိန့်ကြော် ငြာစာအမှတ် (၅၅/၂၀၂၂)အရ  ၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ တ‌ပေါင်းလဆန်း ၁၀ ရက် (၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၁ ရက်) မှစ၍ သတ်မှတ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်။

ဟန်လင်းတောင်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောသည် ရေ၊ မြေထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း၊ ရာသီ ဥတုညီညွတ်မျှတစေခြင်း၊ မြေဆီမြေသားကောင်းမွန်ခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းလန်းစိုပြည်ခြင်း စသည့်လိုအပ်ချက်များကို သဘာဝသစ်တောများမှသာ အထိရောက်ဆုံး ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည် ဖြစ်သဖြင့် သဘာဝတောများကို အဓွန့်ရှည်စွာ တည်တံ့ဖွံ့ဖြိုးစေရန် ရည်ရွယ်၍ ကြိုးပြင်ကာ ကွယ်တောအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ဟန်လင်းတောင်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော ဧရိယာအတွင်း ဆင်တုံးမနွယ်၊ ရှဉ့်မတက်၊ ဝံအူ၊ ကျားမနိုင်၊ သားမယားဥ၊ တောင်နံကြီးစသည့် ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ ပေါများစွာ ပေါက်ရောက်ခြင်း၊ တောဝက်၊ တောကြောင်၊ တောကြက်၊ ဂျီ၊ ရစ်၊ ယုန်၊ ဂျိုး၊ ခါ စသည့် တိရစ္ဆာန်များ၏ကျက်စားရာနေရာ ဒေသဖြစ်ခြင်း၊ အဖိုးတန်သစ်မျိုးများ ဖြစ်သည့် ပျဉ်းကတိုး၊ အင်ကြင်း၊ သစ်ယာ၊ ယင်းမာ အစရှိသည့် သစ်မျိုးများအပါအဝင် ယင်းတိုက်၊ လွန်ဖို၊ နဘဲ၊ ဖန်ခါး၊ သရက်ကြီး၊ ကျွန်းခေါက်နွယ်၊ လျှော်၊ ကြို့ စသည်တို့ ပေါက်ရောက်ခြင်းနှင့် မြို့ကြီးဆည်၏ ရေဝေရေလဲဧရိယာဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့် ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော အဖြစ်သတ်မှတ်ကြေညာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။