အစိမ်းရောင်တံတိုင်း ဒီရေတောကြိုးပြင်ကာကွယ်တော သတ်မှတ်

အစိမ်းရောင်တံတိုင်း ဒီရေတောကြိုးပြင်ကာကွယ်တော သတ်မှတ်ခြင်း

          ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနက ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် သစ်တောဥပဒေ ပုဒ်မ(၆)၊ပုဒ်မခွဲ(င)အရအပ်နှင်းထားသောအခွင့်အာဏာများကိုကျင့်သုံး၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်အတွင်း ကျရောက်နေသည့် ဧရိယာအကျယ်အဝန်း(၉,၂၇၄.၃၈) ဧကရှိသောနယ်မြေကို “အစိမ်းရောင်တံတိုင်း ဒီရေတော ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော” အဖြစ် အမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ်(၆၁/၂၀၂၂)အရ ၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း ၁ ရက်(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက်)မှစ၍ သတ်မှတ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်။

          “အစိမ်းရောင်တံတိုင်းဒီရေတောကြိုးပြင်ကာကွယ်တော”ကို ဒေသတွင်းရှိ ရေမြေသဘာဝ နှင့် ရာသီဥတုကို မျှတစေရန်၊ ဇီဝမျိုးစုံနှင့် ဂေဟစနစ်ကို ရေရှည်တည်တံ့စေရန်၊ ဒေသစိမ်းလန်း စိုပြည်ရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်၊ ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်း တလျှောက်တွင်ရှိသော ကျေးရွာများကို လေမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊ ဒီရေလှိုင်းရိုက်ခတ်ခြင်း စသည့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များဘေးမှ ဒီရေတောအပင်များဖြင့် တံတိုင်းကြီးတစ်ခုသဖွယ် ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန်၊ ဒီရေတောနယ်နိမိတ်အတွင်း သစ်တော၊ ရေ၊ မြေ၊ သားငှက်တိရစ္ဆာန် များအတွက် ဘေးကင်းလုံခြုံ၍ တည်ငြိမ်သောဂေဟစနစ်ကို ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်နှင့် ဒေသခံပြည်သူ များ၏ လူမှုစီးပွါးဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဒီရေတောကြိုးပြင်ကာကွယ်တော အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

          အစိမ်းရောင်တံတိုင်းဒီရေတောကြိုးပြင်ကာကွယ်တော ဧရိယာအတွင်း ဒီရေတောအပင် မျိုးစိတ်များဖြစ်သည့် သမဲ့၊ ကန့်ပလာ၊ ဗြူးခြေထောက်၊ ဗြူးအုပ်ဆောင်း၊ လမု၊ ကနစို၊ ကျနပင် များပေါက်ရောက်ပြီး ငါး၊ ပုစွန်၊ ကဏန်းတို့ပေါက်ဖွါးရာ နေရင်းဒေသများလည်းဖြစ်ပါသည်။ ငှက်ကြီး ဝံဗို၊ ငှက်ကျား၊ မယ်သူတော်၊ ဗျိုင်း စသည့် ရေပျော်ငှက်များ ကျက်စားရာဒေသလည်း ဖြစ်ပါသည်။

 ဒီရေတောကြိုးပြင်ကာကွယ်တော သတ်မှတ်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းလိုက်ခြင်းဖြင့် ဒီရေတော များ စနစ်တကျ စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်ခြင်း၊ အစိမ်းရောင်သဘာဝတံတိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ဒီရေတောများ ပေါ်ထွက်လာခြင်း၊ သစ်တောပြုန်းတီးမှုထိန်းသိမ်းကာကွယ်နိုင်ခြင်း၊ သစ်တောဖုံးလွှမ်းမှုများ တိုးပွါးလာ၍ ဂေဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများ တိုးပွါးလာခြင်း၊ ရာသီဥတုသာယာမျှတခြင်း၊ သား၊ ငါး၊ ပုစွန်များ ပေါကြွယ်ဝခြင်း၊ ဒေသခံပြည်သူများအတွက် သစ်၊ ထင်း လိုအပ်ချက်များ ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်ခြင်း စသည့်အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်၍ ဒီရေတောကြိုးပြင်ကာကွယ်တော အဖြစ် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းဖြစ်ပါသည်။

                                              သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန