ဘိတ်သိတ်-မဟာ-သာသာ ဒီရေတော ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော သတ်မှတ်

ဘိတ်သိတ်-မဟာ-သာသာ ဒီရေတော ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော သတ်မှတ်

          ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနက ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် သစ်တောဥပဒေ ပုဒ်မ(၆)၊ပုဒ်မခွဲ(င)အရ အပ်နှင်းထားသော အခွင့်အာဏာများကိုကျင့်သုံး၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ သုံးခွမြို့နယ်အတွင်း ကျရောက်နေသည့် ဧရိယာအကျယ်အဝန်း (၈,၄၉၂) ဧကရှိသောနယ်မြေကို “ဘိတ်သိတ်-မဟာ-သာသာ ဒီရေတော ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော” အဖြစ် အမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ်(၆၂/၂၀၂၂)အရ ၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း ၁ ရက်(၂၀၂၂ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက်) မှစ၍ သတ်မှတ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်။

“ဘိတ်သိတ်-မဟာ-သာသာ ဒီရေတောကြိုးပြင်ကာကွယ်တော”ကိုဒေသတွင်းရှိ ရေမြေ သဘာဝနှင့် ရာသီဥတုကို မျှတစေရန်၊ ဇီဝမျိုးစုံနှင့် ဂေဟစနစ်ကို ရေရှည်တည်တံ့စေရန်၊ ဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်၊ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်း တလျှောက်တွင်ရှိသော ကျေးရွာများကို လေမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊ ဒီရေလှိုင်းရိုက်ခတ်ခြင်း စသည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များဘေးမှ ဒီရေတောအပင်များဖြင့် တံတိုင်းကြီးတစ်ခုသဖွယ် ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန်၊ ဒီရေတောနယ်နိမိတ်အတွင်း သစ်တော၊ ရေ၊ မြေ၊ သားငှက်တိရစ္ဆာန်များ အတွက် ဘေးကင်းလုံခြုံ၍ တည်ငြိမ်သောဂေဟစနစ်ကို ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်နှင့် ဒေသခံပြည်သူ များ၏ လူမှုစီးပွါးဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဒီရေတောကြိုးပြင်ကာကွယ်တော  အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

          ဘိတ်သိတ်-မဟာ-သိတ်သိတ်ဒီရေတောကြိုးပြင်ကာကွယ်တောဧရိယာအတွင်း ဒီရေတော အပင် မျိုးစိတ်များဖြစ်သည့် လမု၊ လမဲ့၊ သမဲ့၊ ကန့်ပလာ၊ ဗြူးအုပ်ဆောင်း၊ ခရာပင်များပေါက် ရောက်ပြီး ငါး၊ ပုစွန်၊ ကဏန်းတို့ပေါက်ဖွါးရာ နေရင်းဒေသများလည်းဖြစ်ပါသည်။ ခရုစုပ်ငှက်၊ ဝန်ပိုငှက်၊ နှုတ်သီးဝိုင်းရေညှောင့်ငှက်၊ တောဘဲ၊ ဒင်ကျီးငှက် စသည့် ရေပျော်ငှက်များ ကျက်စား ရာဒေသလည်းဖြစ်ပါသည်။

ဒီရေတောကြိုးပြင်ကာကွယ်တော သတ်မှတ်ကာကွယ်ထိန်း သိမ်းလိုက်ခြင်းဖြင့် ဒီရေတော များ စနစ်တကျ စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်ခြင်း၊ အစိမ်းရောင်သဘာဝတံတိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ဒီရေတောများ ပေါ်ထွက်လာခြင်း၊ သစ်တောပြုန်းတီးမှု ထိန်းသိမ်းကာကွယ်နိုင်ခြင်း၊ သစ်တောဖုံးလွှမ်းမှုများ တိုးပွါးလာ၍ ဂေဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများ တိုးပွါးလာခြင်း၊ ရာသီဥတုသာယာမျှတခြင်း၊ သား၊ ငါး၊ ပုစွန်များပေါကြွယ်ဝခြင်း၊ ဒေသခံပြည်သူများအတွက် သစ်၊ ထင်းလိုအပ်ချက်များ ဖြည့်ဆည်းပေး နိုင်ခြင်းစသည့် အကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိနိုင်မည်ဖြစ်၍ ဒီရေတောကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအဖြစ် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းဖြစ်ပါသည်။  

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန