နန်ချိုကြိုးပြင်ကာကွယ်တော အပိုင်း(၃) သတ်မှတ်ခြင်း

နန်ချိုကြိုးပြင်ကာကွယ်တော အပိုင်း(၃) သတ်မှတ်ခြင်း

          ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနက ၂၀၁၈ ခုနှ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် သစ်တောဥပဒေ ပုဒ်မ(၆)၊ ပုဒ်မခွဲ(င)အရ နေပြည်တော်၊ ဒက္ခိဏခရိုင်၊ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်အတွင်း ကျရောက်နေသည့် ဧရိယာအကျယ်အဝန်း(၁,၆၈၉)ဧကရှိသောနယ်မြေကို “နန်ချိုကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအပိုင်း(၃)” အဖြစ် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၆၄/၂၀၂၂)အရ ၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း ၁ ရက်(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက်) မှစ၍ သတ်မှတ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်။

          နန်ချိုကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအပိုင်း(၃)သည် နန်ချိုရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း၏ ရေဝေ ရေလဲဒေသနှင့် ပေါင်းလောင်းရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း၏ ရေဝေရေလဲဒေသများအား ထိန်းသိမ်း ရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုလျှော့ချရေး၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲထိန်းသိမ်းရေး၊ မြေဆီလွှာထိန်းသိမ်းရေးတို့အတွက်လည်းကောင်း ရည်ရွယ်၍ ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

          နန်ချိုကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအပိုင်း(၃)အတွင်း ကျွန်း၊ ပျဉ်းကတိုး၊ ပိတောက်စသည့် အဖိုးတန်သစ်မျိုးများအပြင် သစ်အယ်၊ သစ်ယား၊ စကားဝါ၊ တောင်တမာ၊ တောင်ပိန္နဲ၊ တောင် မကျီး၊ တောင်သရက်၊ သင်္ဂဒူ၊ သင်းဝင်၊ လယ်ဇ၊ နှော၊ ဒီဒူး၊ နဘဲ၊ လက်ပံစသည့် သစ်မျိုးများ ပေါက်ရောက်ခြင်း၊ တောဝက်၊ ချေ၊ ဆတ်၊ မျောက်၊ တောဆိတ်၊ ယုန်၊ ရှဉ့်၊ ရစ်၊ ဘုတ်၊ ခါ၊ ငုံး၊ လင်းယုန်၊ ဇီးကွက်၊ သင်းခွေချပ်၊ စပါးကြီးမြွေ၊ စပါးအုံးမြွေ၊ မြွေဟောက်၊ ငန်းပုတ် စသည့် တိရစ္ဆာန်များ၏ ကျက်စားရာဒေသဖြစ်ခြင်း၊ ပေါင်းလောင်းဆည်၏ ရေဝေရေလဲဧရိယာဖြစ်သဖြင့် သစ်တောသယံဇာတများ စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းစီမံအုပ်ချုပ်နိုင်ရန် လိုအပ်ခြင်းတို့ကြောင့် ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအဖြစ် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းဖြစ်ပါသည်။