မြေတိုင်းဦးစီးဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

မြေတိုင်းဦးစီးဌာနတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ဖော််ပြါလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအား ဌာနအရောက်တန်ဖိုး (D.D.P) (နေပြည်တော်)၊ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်။ (က) Satellite Image (2D Ortho-Rectify and GSD = 0.5 m) ( 1 ) Lot အသေးစိတ်ကြည့်ရန် https://www.monrec.gov.mm/sites/default/files/test/Book_PDF/Tinder_0.pdf