ကြိုးကြာအင်းကြိုးပြင်ကာကွယ်တော သတ်မှတ်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ သစ်တောဥပဒေပုဒ်မ-၆၊ ပုဒ်မခွဲ-(င)အရ အပ်နှင်းထား သောလုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုကျင့်သုံး၍ နေပြည်တော်၊ ဥတ္တရခရိုင်၊ တပ်ကုန်းမြို့နယ်အတွင်းကျရောက် နေသည့် ဧရိယာအကျယ်အဝန်း(၄,၀၈၇)ဧကရှိသောနယ်မြေကို “ကြိုးကြာအင်းကြိုးပြင်ကာကွယ် တော”အဖြစ် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁၂၉/၂၀၂၂)အရ ၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း(၁) ရက်(၂၀၂၂ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၆   ရက်) မှစ၍ သတ်မှတ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်။

ကြိုးကြာအင်းကြိုးပြင်ကာကွယ်တောတည်ထောင်ခြင်းဖြင့် ရေ၊ မြေထိန်းသိမ်းကာကွယ် ခြင်း၊ ရာသီဥတုညီညွတ်မျှတစေခြင်း၊ မြေဆီမြေသားကောင်းမွန်ခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းလန်း စိုပြည်ခြင်းစသည့် လိုအပ်ချက်များကို သဘာဝသစ်တောများမှသာ အထိရောက်ဆုံး ဖြည့်ဆည်းပေး နိုင်မည်ဖြစ်သဖြင့် သဘာဝတောများကို အဓွန့်ရှည်စွာဖွံ့ဖြိုးစေရန် ရည်ရွယ်၍ ကြိုးပြင်ကာကွယ် တောအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

          ကြိုးကြာအင်းကြိုးပြင်ကာကွယ်တော ဧရိယာအတွင်း အဖိုးတန်သစ်မျိုးများဖြစ်သည့် ပျဉ်းကတိုး၊ အင်ကြင်း၊ ပိတောက်၊ သစ်ယာ၊ ယင်းမာ အစရှိသည့်သစ်မျိုးများအပြင် ဆင်တုံးမနွယ်၊ ရှည့်မတက်၊ ဝံအူ၊ ကျားမနိုင်၊ သက်ရင်းကြီး စသည့်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ ပေါများစွာပေါက် ရောက်ခြင်း၊ တောကြောင်၊ တောကြက်၊ ရစ်၊ ယုန်၊ ခါ၊ ချိုး စသည့် တိရစ္ဆာန်များ၏ ကျက်စားရာ နေရာဒေသဖြစ်ခြင်း၊ ဆင်သေဆည်၏ ရေဝေရေလဲဧရိယာဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့် ကြိုးပြင်ကာကွယ် တောအဖြစ် သတ်မှတ်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။