ပေါက်မြောက်ပိုင်း(၁)ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောသတ်မှတ်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ သစ်တောဥပဒေပုဒ်မ-၆၊ ပုဒ်မခွဲ-(င)အရ အပ်နှင်းထား သောလုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုကျင့်သုံး၍ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပခုက္ကူခရိုင်၊ ပေါက်မြို့နယ်အတွင်း ကျရောက်နေသည့် ဧရိယာအကျယ်အဝန်း (၃,၈၁၇)ဧကရှိသော နယ်မြေကို “ပေါက်မြောက်ပိုင်း(၁) ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော”အဖြစ် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၃၀/၂၀၂၂)အရ ၁၃၈၄ ခုနှစ်၊         တော်သလင်းလဆန်း(၁)ရက်(၂၀၂၂ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ  ၂၆ ရက်)မှစ၍ သတ်မှတ်ကြောင်း ကြေညာ လိုက်သည်။

ပေါက်မြောက်ပိုင်း(၁)ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောဧရိယာအတွင်း သစ်တောပြုစုထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်  သစ်တောဖုံးလွှမ်းမှုဧရိယာ တိုးပွားလာစေရန်၊  ဒေသခံပြည် သူများအတွက် သစ်နှင့်သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ စနစ်တကျ ပိုမိုထုတ်ယူနိုင်စေရန်၊ ရာသီဥတုမျှ တစေရန်နှင့် အနောက်ဘက်နှင့် အနောက်မြောက်ဘက် ပုံတောင်ပုံညာဒေသရှိ သစ်တောကြိုး ဝိုင်းများအတွက် ဤကာကွယ်တောအား ကြားခံသစ်တောနယ်မြေအဖြစ် တည်ထောင်ထားရန် ရည်ရွယ်၍  ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

          ပေါက်မြောက်ပိုင်း(၁)ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအတွင်း  ပျဉ်းကတိုး၊ အင်ကြင်း၊ ယင်းမာ၊ ထောက်ကြံ့၊ သစ်ယာ စသည့်အဖိုးတန်သစ်မျိုးများအပြင် အင်၊ ရှား၊ တယ်၊ သန်း၊  စွေ့နီ၊ နဘဲ၊ ဖန်ခါး၊ ဇီးဖြူ၊ လက်ပံ၊ သစ်စေး  စသည့်သစ်မျိုးများ ရောနှောပေါက်ရောက်လျက်ရှိခြင်း၊ ဂျီ၊ တောခွေး၊ တောကြောင်နှင့် သမင် စသည့်တိရစ္ဆာန်များနှင့် သစ်တောက်ငှက်၊ ငုံး၊ ခါ၊ ချိုး  စသည့် ငှက်မျိုးများ ကျက်စားရာဒေသဖြစ်ခြင်းနှင့် ဥပဒေများနှင့်အညီ စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းစီမံအုပ် ချုပ်ရန်လိုအပ်ခြင်းတို့ကြောင့် ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအဖြစ် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းဖြစ်ပါသည်။