သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၊ ရေဆင်းမှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၊ ရေဆင်းမှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ အကြီးစားမွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါ၍  မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းနိုင်ပါသည်။

အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အောက်ဖော်ပြပါ Link တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်-

https://www.monrec.gov.mm/sites/default/files/test/Book_PDF/UFES_Tender_...