လေထုအရည်အသွေးတိုင်းတာရေးစက်ကိရိယာများ ဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသား ကုမ္ပဏီ/ လုပ်ငန်းရှင်များအား ကန့်သတ်မှုမရှိသော တင်ဒါတင်သွင်းနိုင်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

မဲခေါင်-လန်ချန်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ အထူးရန်ပုံငွေ(၂၀၂၁)ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် " နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် မီးခိုးမြူငွေ့ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ လေထုအရည်အသေး စောင့်ကြည့်တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာစီမံကိန်း" ၏ ဝန်းကျင်လေထုအရည်အသွေးတိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ဝယ်ယူမည့် Ambient Air Quality Monitoring System အား တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းအား မြန်မာနိုင်ငံသား ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းရှင်များအား ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ကန့်သတ်မှုမရှိသော တင်ဒါတင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ထားပါသည်။

အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အောက်ဖော်ပြပါ Link တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါကြောင်း-

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.ecd.gov.mm/wp-co...