ကျောက္ကာအနောက်ကျွန်း ဒီရေတောကြိုးပြင်ကာကွယ်တော သတ်မှတ်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် သစ်တောဥပဒေပုဒ်မ(၆)၊ ပုဒ်မခွဲ (င)အရ အပ်နှင်းထားသော အခွင့်အာဏာများကို ကျင့်သုံး၍ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြိတ်ခရိုင်၊ ပုလောမြို့နယ်အတွင်း ကျရောက်နေသည့် ဧရိယာအကျယ်အဝန်း (၇၁၇)ဧက ရှိသော နယ်မြေကို “ကျောက္ကာအနောက်ကျွန်းဒီရေတောကြိုးပြင်ကာကွယ်တော” အဖြစ် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်        (၁၆၅/၂၀၂၂)အရ ၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော်(၈) ရက် (၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ     ၁၅ ရက်) မှစ၍ သတ်မှတ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်။

ကျောက္ကာအနောက်ကျွန်းဒီရေတောကြိုးပြင်ကာကွယ်တော ဧရိယာအား သဘာဝဒီရေ တောများ ပျက်စီးပြုန်းတီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်၊ ဒီရေတောများသည် ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ၏ မြေပြိုတိုက်စားမှုမှ ကာကွယ်ရန်နှင့် ဒီရေတောများသည် လှိုင်းဒဏ်၊ လေမုန်တိုင်းဒဏ်ခံစား ရမှုများအား သဘာဝတံတိုင်းကြီးများသဖွယ်ကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဒီရေတောကြိုးပြင်ကာ ကွယ်တောအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ကျောက္ကာအနောက်ကျွန်း ဒီရေတောကြိုးပြင်ကာကွယ်တောသတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် ဗြူးခြေ ထောက်၊ ဗြူးအုပ်ဆောင်း၊ လမု၊ ကန့်ပလာ၊ ကနစို၊ ပင်လယ်အုန်း၊ မဓမစသည့် ဒီရေတော သစ်မျိုးများ၊  ငါးမျိုးစုံ၊ ပုစွန်၊ ဂဏန်းစသည့်ရေနေသတ္တဝါများ၊  တောကျီးကန်း၊ ချိုး၊ ဘုတ်၊ ရေကြက်၊ ဗျိုင်းစသည့် ငှက်မျိုးများနှင့် မျောက်၊ ဖွတ်၊ ဖျံ၊ မြွေ၊ အင်းကျား စသည့် တိရစ္ဆာန်များ၏ နေထိုင်ကျက်စားပေါက်ရောက်ရာဒေသအား ထိန်းသိမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ခြင်းနှင့် ဒီရေတောများသည် အဏ္ဏဝါဂေဟစနစ်ကို တည်ငြိမ်မှုအတွက် အရေးပါသည့် ဂေဟစနစ်တစ်ခုဖြစ်ခြင်းစသည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။