မှုန်တောင်ဒေသခံအစုအဖွဲ့ သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေ သတ်မှတ်ဖွဲ့စည်းခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလတွင် ထုတ်ပြန်သည့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့် သဘာဝ ထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၉၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အပ်နှင်းထားသည့် အခွင့်အာဏာများကိုကျင့်သုံး၍  ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးခရိုင်၊ ဟားခါးမြို့နယ် အတွင်းရှိ ဧရိယာ(၁,၄၀၆)ဧကကို ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်အတွက် “မှုန်တောင် ဒေသခံအစုအဖွဲ့ သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေ ”အဖြစ် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်  (၁၆၆/၂၀၂၂) အရ ၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် (၈) ရက် (၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ  ၁၅  ရက်) မှစ၍  သတ်မှတ်ဖွဲ့စည်းကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်။  

          မှုန်တောင်ဒေသသည် ဟားခါး-မှန်တောလမ်း ဟားခါးမြို့မှ  အရှေ့ဘက်(၁၂)မိုင်ခန့် အကွာ မှုန်တောင်ကြောအတွင်း တည်ရှိပြီး ဟားခါးမြိုနှင့်နီးစပ်သဖြင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီးသွားဧည့်သည် များ ဝင်ထွက်သွားလာ အပန်းဖြေနိုင်သော နေရာဖြစ်ခြင်း၊ တောဆိတ်နှင့် တောင်ဆိတ်များစွာ ကျက်စားသည့် ထူးခြားထင်ရှားသည့် ကျောက်ကမ်းပါးယံကြီးတစ်ခု တည်ရှိခြင်းကြောင့် ဘူမိ ရုပ်သွင်ထူးခြားသော ဒေသဖြစ်ခြင်း၊ သစ်ပင်မျိုးစုံနှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ ပေါကြွယ်ဝခြင်းတို့ ကြောင့် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန်ရည်ရွယ်၍ သတ်မှတ်ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

          ဒေသခံအစုအဖွဲ့ သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေအတွင်း ချင်းပြည်နယ်၏ အမှတ်အသား သင်္ကေတဖြစ်သော တောင်ဇလပ်ဖြူ၊ တောင်ဇလပ်နီနှင့် ချယ်ရီပင်များနှင့် သစ်ခွမျိုးစုံ ပေါက် ရောက်ပြီး သဘာဝတောအနေအထားများ ကောင်းမွန်ခြင်းကြောင့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ စုံလင် စွာကျက်စားသည့် ဒေသဖြစ်သည့်အပြင် ဒါအိုချိန်း၊ အိုင်ဗဲ၊ မှိုင်ခ၊ ဗန်ဟာ၊ ကျင်ခွာ၊ ဖါရ်ရွန်းနှင့် ဖီးရ်သီးကျေးရွာတို့မှ အဓိက အားထားရာဒေသတစ်ခုဖြစ်ခြင်း၊ ဘူမိရူပသွင်ပြင် ထူးခြားသည့် သဘာဝကျောက်ကမ်းပါးယံကြီးတစ်ခုတွင် မျိုးသုန်းရန်အန္တရာယ်ရှိသည့် တောဆိတ်နှင့် တောင်ဆိတ် တို့ အများအပြား ထူးခြားစွာကျက်စားနေထိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်  ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ စုံလင်သဖြင့် မှုန်တောင်ဒေသခံအစုအဖွဲ့ သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေအဖြစ် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းဖြစ်ပါသည်။