မြေတိုင်းဦးစီးဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

မြေတိုင်းဦးစီးဌာနမှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ဖြင့်  ဂြိုဟ်တုဓာတ်ပုံများ ဝယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ်ယူထားပါသည်။

အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါ Link တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်-

http://www.surveydepartment.gov.mm/tender/906