ရှမ်းပြည်နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ကန့်သတ်မှုမရှိသောတင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

မဲခေါင်-လန်ချန်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ အထူးရန်ပုံငွေ(၂၀၂၁)ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် “နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မီးခိုးမြူငွေ့ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ လေထုအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာစီမံကိန်း” တွင် အသုံးပြုမည့် အောက်‌ဖော်ပြပါ လေထုအရည်အသွေးတိုင်းတာရေးစက်ကိရိယာများ ဝယ်ယူရေး ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသား ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းရှင်များအား ကန့်သတ်မှုမရှိသော တင်ဒါတင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ထားပါသည်။

အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါ Link တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်-

https://www.ecd.gov.mm/wp-content/uploads/2022/12/Tender-Advertisement.pdf