နန်ဖာဒင်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော သတ်မှတ်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သစ်တောဥပဒေပုဒ်မ၆၊ ပုဒ်မခွဲ(င)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုကျင့်သုံးလျက် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟုမ္မလင်းခရိုင်၊ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်အတွင်း ကျရောက်နေသည့် ဧရိယာအကျယ်အဝန်း (၂၂,၀၀၆)ဧကရှိသောနယ်မြေကို “နန်ဖာဒင်ကြိုးပြင်ကာ ကွယ်တော”အဖြစ် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၂၇/၂၀၂၃)အရ ၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ ၀တပေါင်းလပြည့်ကျော် (၉) ရက် (၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ  ၁၄  ရက်) မှစ၍ သတ်မှတ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်။

နန်ဖာဒင်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောဧရိယာ အနီးအနားရှိ ဒေသခံပြည်သူများ၏ စိုက်ပျိုးမြေ များအတွက် ရေဝေရေလဲဒေသအား ထိန်းသိမ်းရန်၊ ဒေသခံပြည်သူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့် ဆည်းရန်နှင့် သဘာဝတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် ရည်ရွယ်၍ ကြိုးပြင် ကာကွယ်တောအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

          နန်ဖာဒင်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော ဧရိယာအတွင်း ကျွန်း၊ သစ်ယာ၊ အင်ကြင်း စသည့် အဖိုး တန်သစ်မျိုးများနှင့် ကညင်၊ သပြေ၊ လောက်ယား၊ သစ်စေး စသည့် သစ်မျိုးများ၊ တင်းဝါး၊ ဝါးနက်၊ ဝါးဘိုးမျက်ဆံကျယ် စသည့် ဝါးမျိုးများပေါက်ရောက်နေပြီး  ဝက်ဝံ၊  ဆတ်၊ ပြောင်၊ ဂျီ၊ တောဝက် စသည့် တိရစ္ဆာန်များ၊ မျောက်မျက်ကွင်းဖြူ၊ မျောက်လွှဲကျော် စသည့်မျောက်အမျိုးမျိုး၊ စပါးကြီး မြွေ၊ စပါးအုံးမြွေစသည့် မြွေအမျိုးမျိုး၊ သိန်း၊ စွန်၊ ဒေါင်းမင်းစသည့် ငှက်မျိုးများ ကျက်စားရာ ဒေသဖြစ်သည့်အပြင်  ဥရုမြစ်အတွင်းစီးဝင်သော နန့်ကဒင်ချောင်း၊ နန်ဖာဒင်ချောင်း၊ နန်ယုတ် ချောင်းများ၏ ရေဝေရေလဲဧရိယာအား ထိန်းသိမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ခြင်းစသည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။