ဂဟဲ(၂)ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော သတ်မှတ်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သစ်တောဥပဒေပုဒ်မ၆၊ ပုဒ်မခွဲ(င)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုကျင့်သုံးလျက် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင်၊ အင်းတော်မြို့နယ်အတွင်း ကျရောက်နေသည့် ဧရိယာအကျယ်အဝန်း(၁,၃၆၃)ဧကရှိသောနယ်မြေကို “ ဂဟဲ(၂) ကြိုးပြင်ကာ ကွယ်တော”အဖြစ် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၂၈/၂၀၂၃)အရ ၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော် (၉)ရက်၊ (၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ   ၁၄ ရက်) မှစ၍ သတ်မှတ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်။

ဂဟဲ(၂)ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောဧရိယာ အနီးအနားရှိ ဒေသခံပြည်သူများ၏ စားဝတ် နေရေး အခြေခံလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်၊ ရေမြေထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်နှင့် သဘာဝ ဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးများထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်၍ ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအဖြစ် သတ် မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

          ဂဟဲ(၂)ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော ဧရိယာအတွင်း ကျွန်း၊ သစ်ယာ၊ အင်ကြင်း၊ ထောက်ကြံ့၊ အင်၊ ဖန်ခါးစသည့် သစ်မျိုးများပေါက်ရောက်နေပြီး သဘာဝတောအတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကျက် စားလျက်ရှိသော တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ၏ ကျက်စားရာဒေသ ကောင်းမွန်လုံခြုံလာစေခြင်းဖြင့် ဂေဟစနစ်ပိုမိုကောင်းမွန်လာနိုင်သည့်အပြင် ဒေသခံများအတွက် အခြေခံလိုအပ်သော သစ်၊ တိုင်၊ ဝါး၊ ထင်းလာင်စာများအတွက်လည်း အထောက်အကူပြုစေနိုင်ခြင်းစသည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။