ကျောက်တစ်လုံးကြိုးပြင်ကာကွယ်တောသတ်မှတ်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သစ်တောဥပဒေပုဒ်မ၆၊ ပုဒ်မခွဲ(င)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးလျက် နေပြည်တော်၊ ပျဉ်းမနားခရိုင်၊ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်အတွင်း ကျရောက်နေသည့်ဧရိယာအကျယ်အဝန်း(၆၇၈.၁၉)ဧကရှိသောနယ်မြေကို “ကျောက်တစ်လုံး ကြိုး ပြင်ကာကွယ်တော”အဖြစ် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၂၉/၂၀၂၃)အရ ၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလပြည့် ကျော် (၉)ရက် (၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၄ ရက်) မှစ၍ သတ်မှတ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်။

         ကျောက်တစ်လုံးကြိုးပြင်ကာကွယ်တောသည် ပေါင်းလောင်းချောင်း၏ ရေဝေကြောတောင် တန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အဝေရာဆည်၏ ရေဝေရေလဲသစ်တောများအား ထိန်းသိမ်းရန် ရည်ရွယ်၍ ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

          ကျောက်တစ်လုံးကြိုးပြင်ကာကွယ်တော ဧရိယာအတွင်း ကျွန်း၊ ပျဉ်းကတိုး၊ တမလန်း၊ အင်၊ နဘဲ၊ ဘင်္ဂ၊ ထောက်ကြံ့၊ လက်ပံ၊ သစ်ယာ၊ ယင်းတိုက်စသည့် သစ်မျိုးများ ပေါက်ရောက်နေ ပြီး တောဝက်၊ တောကြောင်၊ ယုန်၊ ရှဉ့်၊ ရစ်၊ ဘုတ်၊ ခါ၊ ငုံး၊ လင်းယုန်၊ ဇီးကွက်၊ သင်းခွေချပ်၊ လိပ်၊ လင်းမြီးဆွဲစသည့် တိရစ္ဆာန်များ၏ နေထိုင်ကျက်စားရာဒေသဖြစ်သည့်အပြင် အဝေရာဆည်၏ ရေဝေရေလဲဧရိယာအား ထိန်းသိမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ခြင်းစသည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ် ပါသည်။