လုံမုံကြိုးပြင်ကာကွယ်တော သတ်မှတ်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သစ်တောဥပဒေပုဒ်မ၆၊ ပုဒ်မခွဲ(င)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုကျင့်သုံးလျက် ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)၊ တန့်ယန်းခရိုင်၊ တန့်ယန်းမြို့နယ် အတွင်းကျရောက်နေသည့် ဧရိယာအကျယ်အဝန်း (၄၆၂)ဧကရှိသောနယ်မြေကို “လုံမုံ ကြိုးပြင် ကာကွယ်တော”အဖြစ် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၃၀/၂၀၂၃)အရ ၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလပြည့် ကျော်(၉)ရက်၊ (၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၄ရက်) မှစ၍ သတ်မှတ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်။

လုံမုံကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအနီးအနားရှိသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းလန်းစိုပြည်လာစေရန်၊ ရေ၊ မြေ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်၊ ဇီးဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန် ၊ ရာသီဥတု ညီညွတ်မျှတစေရန် နှင့် သစ်တောဦးစီးဌာနမှ တည်ထောင်စိုက်ပျိုးခဲ့သည့် စီးပွါးရေး (ထင်းရှူး) စိုက်ခင်းဟောင်းများနှင့် ယင်းတို့နှင့် တဆက်တည်းရှိသည့်သစ်တော ဖုံးလွှမ်းသည့်ဧရိယာအား ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်ရည်ရွယ်၍ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

          လုံမုံကြိုးပြင်ကာကွယ်တောဧရိယာအတွင်း သစ်တောဦးစီးဌာနမှ တည်ထောင်စိုက်ပျိုးခဲ့ သည့်တားမြစ်သစ်စာရင်းဝင်ထင်းရှူးပင်များအားထိရောက်စွာကာကွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်သည့်အပြင် ရှဉ့်၊ တောကြက်၊ ခါ၊ ငှက် နှင့် ဂျီ စသည့်တိရစ္ဆာန်များ၏ ကျက်စားရာ ဒေသ တိုးပွားလာခြင်း၊ ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအနီးရှိ ဒေသခံပြည်သူများမှ လုပ်ကိုင် စားသောက်လျက်ရှိသော လယ်၊ ယာ၊ ဥယျာဉ်ခြံ လုပ်ငန်းများအတွက်  ရေ၊ မြေ နှင့် ရာသီဥတုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ခြင်းနှင့် ဒေသခံပြည်သူများ၏ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေမည်ဖြစ်ခြင်း စသည့် အကျိုး ကျေးဇူးများရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။