သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ရီ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ စီးပွားရေးကျွန်းစိုက်ခင်းများအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမှုနှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားမှုအခြေအနေများအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး

        သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ရီသည် တာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါလျက် ၈-၅-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ရပ်စောက်မြို့နယ်၊ ဇော်ဂျီကြိုးဝိုင်းအတွင်းရှိ ၁/၂၀၂၁ စီးပွားရေး ကျွန်းစိုက်ခင်း ၅၀ ဧက၏ အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းနေမှုနှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားမှု အခြေအနေအား လည်းကောင်း၊ ၁/၂၀၂၂ စီးပွားရေးကျွန်းစိုက်ခင်း ၅၀ဧက စိုက်ပျိုးထားမှုနှင့် ရှင်သန်မှုအခြေအနေအား လည်းကောင်း၊ ယခုနှစ် မိုးရာသီတွင် တည်ထောင်စိုက်ပျိုးမည့် စီးပွားရေးကျွန်စိုက်ခင်း ၇၅ ဧက၏ မြေပြင်ခြင်းနှင့် ပျိုးထောင်ဆောင်ရွက်ထားမှု အခြေအနေများအား လည်းကောင်း လှည့်လည်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးပြီး သစ်တောစိုက်ခင်းများ တိုးမြှင့်တည်ထောင်ရေး၊ တည်ထောင်ပြီးသော  စိုက်ခင်းများအား ရေရှည်တည်တန့်အောင် ထိန်းသိမ်းရေး၊ သဘာဝတောများ ကာကွယ်ရေး၊ ကြိုးဝိုင်း/ကြိုးပြင် ကာကွယ်တောများ တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းရေးတို့အား အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားရန် လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါသည်။

        ဆက်လက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ဇော်ဂျီကြိုးဝိုင်းအတွင်း ၂၀၂၂ မိုးရာသီတွင် ဆောင် ရွက်ခဲ့သော စီးပွားရေးကျွန်းစိုက်ခင်းဟောင်း ၈၂ ဧက ပြန်လည်ပြုစု ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။

နေ့လယ်ပိုင်းတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ရပ်စောက်မြို့နယ်၊ မြို့မပျိုးဥယျာဉ်အတွင်း လူထုဖြန့်ဝေစိုက်ပျိုးခြင်းအတွက် ပျိုးပင် ၇၈,၀၀၀ ပင် ပျိုးထောင်ထားရှိမှုနှင့် ထီးခမ်းပျိုးဥယျာဉ် အတွင်း ရေဝေရေလဲ စိုက်ခင်း၊ လမ်းဘေးဝဲယာ တစ်အုပ်တစ်မနှင့် ကွက်လပ်ဖြည့်စိုက်ပျိုးခြင်း အတွက် ပျိုးပင် ၄၀,၀၀၀ ပျိုးထောင်ထားရှိမှုအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။

     ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ရပ်စောက်မြို့နယ်၊ ပင်ဖြစ်ကြိုးဝိုင်းအတွင်းရှိ ၂/၂၀၂၂ ရေဝေရေလဲစိုက်ခင်း ၅၀ ဧက စိုက်ပျိုးထားရှိမှု၊ စိုက်ခင်းအတွင်း ရေတိုက်စားမှုကာကွယ်ရန်နှင့် မြေဆီလွှာ ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ထားမှု အခြေအနေအားလည်းကောင်း၊ ယခုနှစ်မိုးရာသီ တွင် စိုက်ပျိုးမည့် ၂/၂၀၂၃ ရေဝေရေလဲစိုက်ခင်း ၅၀ ဧက၏ ပန္နက်ရိုက်၊ ကျင်းတူး၊ မြေဖို့ မြေပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အ‌ခြေအနေများအား လည်းကောင်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး စိုက်ခင်း လုပ်ငန်းများ အချိန်မီပြီးစီးရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားရန် မှာကြားခဲ့ပါသည်။

       မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ တောင်ကြီးထင်းကြိုးဝိုင်း၊ အကွက်အမှတ် ၄၊ ၅ အတွင်း ယခုနှစ်မိုးကြိုကာလတွင် စိုက်ပျိုးမည့် ၁/၂၀၂၃ ရေဝေရေလဲ ထင်းရှူး စိုက်ခင်း ၁၀၀ ဧက ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု၊ ရေတိုက်စားမှုနှင့် မြေဆီလွှာတိုက်စားမှုမရှိစေရေး ကွန်တိုအလိုက် မြေဆီလွှာ ထိန်းသိမ်းရေး ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေတို့အား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး ပြီး တောင်ကြီးမြို့နှင့်ပတ်ဝန်းကျင် စိမ်းလန်းသာယာစေရေးအတွက် ထင်းရှူးစိုက်ခင်းများ တိုးချဲ့ တည်ထောင်ရေး၊ သဘာဝထင်းရှူးတောနှင့် ထင်းရှူးစိုက်ခင်းဟောင်းများအား ထိန်းသိမ်းကာကွယ် ရေး လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါသည်။

       ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ ထီသိမ်ကန်ကြိုးဝိုင်းအတွင်းရှိ တောင်ကြီးမြို့ ရေရရှိရေးအတွက် အရေးပါသော ထီသိမ်ကန် စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးနှင့် ရေဝေရေလဲ ထိန်းသိမ်းရန် ၂၀၂၂ မိုးရာသီ ကွက်လပ်ဖြည့်ထင်းရှူးစိုက်ပျိုးခြင်း အပင် ၁၀,၀၀၀ စိုက်ပျိုးထားမှုနှင့် ရှင်သန်အောင်မြင်နေမှုအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး လိုအပ်သည်များ မှာကြားခဲ့ပါသည်။

        ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ညောင်‌ရွှေမြို့နယ်၊ ခေါင်တိုင်ပျိုးဥယျာဉ် အတွင်း အင်းလေးကန် ရေဝေရေလဲထိန်းသိမ်းရေး စီမံကိန်းအရ ယခုနှစ်မိုးရာသီတွင်စိုက်ပျိုးရန်နှင့် ၂၀၂၄ မိုးရာသီတွင် စိုက်ပျိုးရန် ကြိုတင်ပျိုးထားသော ပျိုးပင် ၁၃၀,၀၀၀ ကျော် ပျိုးထောင်ထားရှိမှုအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။